Familie eenden

Familie eenden (Anatidae)

De familie eenden (Anatidae) is een familie binnen de orde van eendvogels (Anseriformes). De familie Anatidae is weer onderverdeeld in een aantal onderfamilies, waaronder de onderfamilie 'ganzen en zwanen' (Anserinae) waar de ganzen en zwanen onder vallen en de onderfamilie 'halfganzen' (Tadorninae) waar de bergeend en de nijlgans onder vallen. Soorten uit de familie van eenden zijn zwemvogels en ze hebben vaak een fors lichaam, een lange hals en korte poten. Daarbij hebben ze zwemvliezen en waterafstotende veren die ze dan ook goed onderhouden. Afhankelijk van de soort zoeken eenden hun voedsel aan de waterkant, in het water of op de bodem van het water. Een vrouwtjes eend wordt over het algemeen aangeduid als ‘eend’ en een mannetjeseend wordt een ‘woerd’ genoemd. Over het algemeen zijn eenden goede vliegers. Veel soorten gebruiken deze eigenschap voor de trek naar hun broed- en overwinteringsgebieden.

Eenden

brilduiker
eider
grote zaagbek
krakeend
krooneend
kuifeend
mandarijneend
nonnetje
pijlstaart
slobeend
smient
tafeleend
topper
wilde eend
wintertaling
zomertaling
zwarte zee-eend

Onderfamilie halfganzen  (Tadorninae)

bergeend
nijlgans

Onderfamilie ganzen (Anserinae)

brandgans
grauwe gans
grote canadese gans
kleine rietgans
kolgans
rotgans
taigarietgans
toendrarietgans

Onderfamilie zwanen (Anserinae)

kleine zwaan
knobbelzwaan
wilde zwaan

Wat zijn de verschillen tussen een mannetjes krooneend, smient, tafeleend en wintertaling?

krooneend

Herkenning krooneend

 1. Grootte: 53-57 cm
 2. Habitat: grote open wateren en plassen met rijke oever- en onderwaterbegroeiing
 3. Komt voor als: broedvogel (kleine aantallen), doortrekker en wintergast
smient

Herkenning smient

 1. Grootte: 45-51 cm
 2. Habitat: vooral meren en waterrijke graslanden, soms ook bij brak en zout water
 3. Komt voor als: als broedvogel (sporadisch), doortrekker en wintergast
tafeleend

Herkenning tafeleend

 1. Grootte: 42-49 cm
 2. Habitat: meren, moerassen, rivieren met voldoende oeverbegroeiing, in de winter op grote open water
 3. Komt voor als: broedvogel, doortrekker en wintergast
 4. Overig: is een duikeend
wintertaling

Herkenning wintertaling

 1. Grootte: 34-38 cm
 2. Habitat: open en moerassige gebieden, na broedseizoen rondom zoet, brak en zout water, vooral met overhangende vegetatie
 3. Komt voor als: broedvogel (kleine aantallen), doortrekker en wintergast

Wat zijn de verschillen tussen een mannetjes kuifeend en topper?

kuifeend

Herkenning kuifeend

 1. Grootte: 40-47 cm
 2. Habitat: middelgrote zoete wateren, gedurende de winter op meren, plassen en beschutte kusten
 3. Komt voor als: broedvogel, doortrekker en wintergast
 4. Overig: is duikeend
topper

Herkenning topper

 1. Grootte: 42-51 cm
 2. Habitat: op grotere zoute, brakke en zoete wateren, veel op IJsselmeer en Waddenzee
 3. Komt voor als: doortrekker en wintergast
 4. Overig: is duikeend

Wat zijn de verschillen tussen een brandgans en rotgans?

brandgans

Herkenning brandgans

 1. Grootte: 58-70 cm
 2. Habitat: akkers, grasvelden, kust en rondom rivieren en meren
 3. Komt voor als: broedvogel, doortrekker en wintergast
rotgans

Herkenning rotgans

 1. Grootte: 55-60 cm
 2. Habitat: langs de kust en grotere rivieren, vooral Wadden en Zeeuwse delta
 3. Komt voor als: doortrekker en wintergast

Wat zijn de verschillen tussen een grauwe gans, kleine rietgans, taigarietgans en toendragans?

grauwe gans

Herkenning grauwe gans

 1. Grootte: 75-90 cm
 2. Habitat: veel biotopen, o.a. rondom wateren, graslanden en akkers
 3. Komt voor als: broedvogel, doortrekker en wintergast
kleine rietgans

Herkenning kleine rietgans

 1. Grootte: 60-75 cm
 2. Habitat: riviermondingen, zandbanken, graslanden en akkers
 3. Komt voor als: doortrekker en wintergast
taigarietgans

Herkenning taigarietgans

 1. Grootte: 66-89 cm
 2. Habitat: graslanden, veenmoerassen en akkers
 3. Komt voor als: wintergast in kleine aantallen
toendrarietgans

Herkenning toendrarietgans

 1. Grootte: 69-88 cm
 2. Habitat: graslanden en akkers
 3. Komt voor als: doortrekker en wintergast in grotere aantallen

Wat zijn de verschillen tussen een kleine zwaan en wilde zwaan?

kleine zwaan

Herkenning kleine zwaan

 1. Grootte: 115-127 cm
 2. Habitat: ondergelopen weilanden, akkers, nabij meren en rivieren
 3. Komt voor als: doortrekker en wintergast
wilde zwaan

Herkenning wilde zwaan

 1. Grootte: 145-160 cm
 2. Habitat: langs kusten, meren, rivieren, ondergelopen weilanden en akkers, vooral in oosten en noorden van NL
 3. Komt voor als: doortrekker en wintergast