Historische feiten

Historische gebeurtenissen over de Oost-Veluwezoom

Napoleon-soldaten

Tijd
Gebeurtenis
300.000 tot 5.000 v. Chr. Kleine groepjes jagers/verzamelaars trekken door de Veluwezoom.
5300 tot 2000 v. Chr. Bewoning en eenvoudige landbouw op vaste plaatsen.
800 tot 500 v. Chr. Oudst gevonden overblijfselen van boerderij binnen de gemeente Rheden bij Elsweiden te Velp.
700 v. Chr. Germaanse stammen trekken ons land binnen.
50 tot 400 Aan de rand van invloedssfeer Romeinse rijk.
700 tot 900 Bestaan van houten kapel op huidige plek van St. Nicolaaskerk in Ellecom.
Ong. 800 tot 1100 IJzerwinning op de stuwwallen en uitgebreidere grondontginning voor de landbouw. Hierdoor verdichting van de bevolking.
Ong. 800 Eerste keer voorkomen van de naam  Velp (Pheleppe).
838 Vroegste vermelding van Dieren, onder de naam Theothorne.
960 Eerste vermelding van Ellecom, toen Elluntherm genoemd. Ellecom behoort tot de oudte dorpen van de Veluwezoom. Al honderden jaren voor onze jaartelling was hier bewoning.
960 Eerste vermelding van Rheden (Rheton).
1025 Eerste vermelding van Soeren (Sorna).
1100 Beginperiode van kerk De Oude Jan te Velp.
11e eeuw In de 11e   eeuw was al een kerk aanwezig in Spankeren. Het stufstenen deel van de toren is nog oorspronkelijk uit die tijd en waarschijnlijk de oudste toren van de Veluwe. Nu de Hervormde Kerk.
1179 Eerste vermelding van Spankeren.
1190 Eerste vermelding van Middachten als Michdat of Mirhdac.
Ong. 1200 Bouw St. Nicolaskerk in Ellecom.
12e eeuw Bouw van de toren van de dorpskerk in Rheden.
12e eeuw Kelder van de Geldersche Toren uit Spankeren dateert uit de 12e eeuw.
1300 Bouw van de Donjon van kasteel Rozendaal.
1356 Eerste vermelding van Avegoor onder de naam Auergoir, toen een boerenhoeve
1360 Eerste vermelding van een Rhedense mark, waarschijnlijk ligt de oorsprong in de 12e eeuw.
1370 Eerste vermelding van Beekhuizen, de boerderijen Groot- en Klein Beekhuizen.
1379 Landgoed Heuven ( toen onder de naam ‘Ter Hoeve’) wordt door de hertog van Gelre in leen gegeven aan Willem Helle.
1391 Eerste vermelding van Van Lennepsmolen, toen ‘Den Hof te Bovendorpe’ genoemd.
14e eeuw Slot Overhagen, een ronde toren met bijgebouwen en gracht te Velp.
1530 Slot Overhagen wordt verwoest door Hertog van Gelre, Karel van Egmond.
Ong. 1530 Basis van kasteel Biljoen gebouwd door Hertog van Gelre, Karel van Egmond.
1629 Inval van Duitse keizerlijke troepen op de Veluwe tijdens 80-jarige oorlog (1568-1648). Bij dieren, spankeren en Velp werd de IJssel overgestoken. De bevolking ondervond veel overlast.
1648 Aanleg van de wildbaan bij jachtslot Hof te Dieren door stadhouder Willem II.
1670 Rond 1670 waren er 30 herbergen in de gemeente Rheden.
1694 – 1697 Herbouw van huidige kasteel Middachten na verwoesting door Lodewijk XIV.
1795 – 1813 Oost Veluwezoom ondervond veel overlast tijdens de Franse tijd.
1820 Start van de bouw van herberg ‘De Posthoorn’ te Rheden.
1855 Stichting van landgoed Rhederhof door Johanna Henriëtte Engelen.
1860 Apeldoorns-Dierens kanaal wordt gegraven.