Kleine rietgans

kleine rietgans

Kleine rietgans (Anser brachyrhynchus)

De kleine rietgans heeft een lengte van ongeveer 70 cm en een spanwijdte van ruim 150 cm. In Nederland komen ze algemeen voor en kleine rietganzen worden gemiddeld ongeveer 8 jaar oud.

Waar leeft de kleine rietgans?

Kleine rietganzen hebben een voorkeur voor graslanden en landbouwgronden in de buurt van watergebieden. Kleine rietganzen broeden rondom Spitsbergen en overwinteren in Nederland vooral in Zuidwest Friesland, waar dan grote aantallen kleine rietganzen voorkomen.

Wat eet de kleine rietgans?

Het voedsel van de kleine rietgans bestaat vooral uit gras, ander plantmateriaal en oogstresten op landbouwgronden.

Hoe herken je de kleine rietgans?

De kleine rietgans heeft een grijsbruin verenkleed met een kop en hals die wat donkerder is dan de rest van het lichaam. Daarnaast hebben ze een wittige stuit en roze poten. De kleine snavel is zwart met een oranje-roze band net voor de snavelpunt.

Weetjes over de kleine rietgans

  1. Classificatie: Anser (geslacht) – Eendachtigen (familie) – Eendvogels (orde) – Vogels (klasse).
  2. Ze laten een hoog gegak horen, hoger dan de rietgans.
  3. Lange tijd zijn de kleine rietgans, toendrarietgans en taigarietgans als een soort beschouwd en sommige biologen doen dat nog steeds. Men neemt nu steeds meer aan dat, vanwege de toch aanwezige verschillen, het drie verschillende soorten zijn. Het belangrijkste verschil is dat ze drie verschillende broedgebieden hanteren.