Korstmossen

Korstmossen die in Nederland voorkomen

 

 

Bekermos (Cladonia)

Bekermos (Cladonia)

Wereldwijd bestaan er ongeveer 350 soorten binnen de Cladonia groep (bekermossen), waarvan ongeveer 50 soorten in Nederland voorkomen. Bekermossen komen voor zowel op de grond als op bomen en dood rottend hout. Kenmerkend voor de cladonia soorten is dat de vertakking aan het eind hol is en vaak ook nog gekleurd zijn. Zoals bijvoorbeeld bij de heidelucifer.

Classificatie: Cladonia (geslacht) – Cladoniaceae (familie) – Lecanoromycetes (klasse) – Ascomycota (stam) – Schimmels (Rijk).

 

Bosschildmos (Flavoparmelia caperata)

Bosschildmos (Flavoparmelia caperata)

De bosschilmos is een algemeen voorkomende korstmos in Nederland en op de Veluwezoom. Het is een grijsgroene bladvormige korstmos die voorkomt op laanbomen en in bossen in duingebieden.

Classificatie: Flavoparmelia (geslacht) – Parmeliaceae (familie) – Lecanoromycetes (klasse) – Ascomycota (stam) – Schimmels (Rijk).

 

Eikenmos (Evernia prunastri)

Eikenmos (Evernia prunastri)

Eikenmos is een struikvormige korstmos die algemeen voorkomt in Nederland en op de Veluwezoom. Het heeft een struikachtige vorm met vrij onregelmatige takken die plat zijn en met stompe einden. De lengte van de takken bedraagt 2 à 3 cm en de kleur van de takken is groengrijs aan de bovenzijde en wittig aan de onderkant. Het substraat van deze korstmos zijn laanbomen en bomen in parken en bossen, maar ook op dood hout komen ze voor. De eik is een geliefde soort waarop ze voorkomen. Het eikenmos lijkt sterk op het melig takmos (zie hieronder).

Classificatie: Evernia (geslacht) – Parmeliaceae (familie) – Lecanoromycetes (klasse) – Ascomycota (stam) – Schimmels (Rijk).

 

Fijn bekermos (Cladonia chlorophaea)

fijn bekermos (Cladonia chlorophaea)

Fijn bekermos komt in Nederland vrij algemeen voor. In vergelijk met de rest van Nederland wordt smal bekermos op de Veluwe en Veluwezoom meer waargenomen. Deze korstmos komt voor in bossen en groeit op hout, op bomen en op de grond.

Classificatie: Cladonia (geslacht) – Cladoniaceae (familie) – Lecanoromycetes (klasse) – Ascomycota (stam) – Schimmels (Rijk).

 

Groot Dooiermos (Xanthoria parietina)

Groot Dooiermos (Xanthoria parietina)

Groot dooiermos is een opvallende bladvormige korstmos die in Nederland en op de Veluwezoom algemeen voorkomt. De kleur is helder geel tot oranje en in de schaduw soms grijs groenig Het uiterlijk is bladvormig. Deze korstmos komt voor op allerlei bomen en steensoorten. Groot dooiermos lijkt ook wel op klein dooiermos, maar die soort heeft geen lobben en heeft meer de vorm van een bolletje met apotheciën.

Classificatie: Xanthoria (geslacht) – Teloschistaceae (familie) – Lecanoromycetes (klasse) – Ascomycota (stam) – Schimmels (Rijk).

 

Melig Takmos (Ramalina farinacea)

Melig Takmos (Ramalina farinacea)

Het melig takmos komt in Nederland en op de Veluwezoom algemeen voor en lijkt sterk op het eikenmos (zie hierboven). Het melig takmos is, net zoals het eikenmos, struikvormig met platte takken. De uiteinden van de takken zijn bij het melig takmos spits en bij het eikenmos meer stomp. Met een lengte van ongeveer 4 cm zijn de takken ook wat langer dan bij het eikenmos. De kleur van de takken is grijsgroen en er zitten vaak soralen op de randen van de takken. Deze korstmos kom je vooral tegen op vrijstaande bomen.

Classificatie: Ramalina (geslacht) – Ramalinaceae (familie) – Lecanoromycetes (klasse) – Ascomycota (stam) – Schimmels (Rijk).

 

Gewoon Purperschaaltje (Lecidella elaeochroma)

Groot-Dooiermos-(Xanthoria-parietina)-en-Gewoon-Purperschaaltje-(Lecidella-elaeochroma)

Op de foto zien we het Gewoon Purperschaaltje (de zwarte korstmos) samen met Groot Dooiermos (de gele korstmos). Het gewoon purperschaaltje is een korstvormige korstmos en komt in Nederland en op de Veluwezoom algemeen voor. De kleur van de thallus is wit-grijs met zwarte apotheciën. De zwarte apotheciën staan vaak dicht opeen en zijn ongeveer 1 mm groot. de zwarte schijfjes zijn hol met een gladde dikke rand. Deze korstmos groeit op harde schors van vooral loofbomen.

Classificatie: Lecidella (geslacht) – Lecanoraceae (familie) – Lecanoromycetes (klasse) – Ascomycota (stam) – Schimmels (Rijk).

 

Rode heidelucifer (Cladonia floerkeana)

Rode-heidelucifer-(Cladonia-floerkeana)

De rode heidelucifer is een vrij zeldzamer bekermos (Cladonia) die op de Veluwe en Veluwezoom nog wel regelmatig te vinden is. Dit dan op zand in heidegebieden en stuifzanden. Maar ook op strooisel, ruwe humus, en op boomstronken is de heidelucifer te vinden. Deze korstmos heeft staafachtige vormen met rode apotheciën aan de vaak vertakte staafjes. 

Classificatie: Cladonia (geslacht) – Cladoniaceae (familie) – Lecanoromycetes (klasse) – Ascomycota (stam) – Schimmels (Rijk).

 

Smal bekermos (Cladonia coniocraea )

Smal bekermos (Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng.)

Bovenstaande korstmos is zeer waarschijnlijk smal bekermos. Smal bekermos is een vrij algemene soort die voorkomt in bossen. In vergelijk met de rest van Nederland wordt smal bekermos op de Veluwe en Veluwezoom meer waargenomen. De ondergrond waarop ze groeien is hout.

Classificatie: Cladonia (geslacht) – Cladoniaceae (familie) – Lecanoromycetes (klasse) – Ascomycota (stam) – Schimmels (Rijk).

 

Witte Schotelkorst (Lecanora chlarotera)

Witte Schotelkorst (Lecanora chlarotera)

De witte schotelkorst is een in Nederland en op de Veluwezoom algemeen voorkomende korstvormige korstmos. Het thallus is wit en glad tot wrattig. De apotheciën zijn vaak ik grote aantallen aanwezig en hebben een grootte tot 2 mm. Deze apotheciën schijfjes zijn melkbruin met een witte rand erom. Je kunt de witte schotelkorst vinden op de schors van loofbomen.

Classificatie: Lecanora (geslacht) – Lecanoraceae (familie) – Lecanoromycetes (klasse) – Ascomycota (stam) – Schimmels (Rijk).