Krakeend

krakeend

Krakeend (Mareca strepera)

Krakeenden zijn nauw verwant aan de wilde eend en hebben een grootte van ongeveer 50 cm met een spanwijdte van 90 cm. De laatste jaren komen ze steeds vaker voor.

Waar leeft de krakeend?

De krakeend heeft een voorkeur voor leefgebieden zoals meren, plassen, moerassen en vijvers waar riet aanwezig is. Een deel van de krakeenden is standvogel en kun je dus het hele jaar zien. Gedurende de winter zijn er meer bij ons aanwezig. Indien het in de landen om ons heen koud is, trekken ze naar Nederland om te overwinteren.

Wat eet de krakeend?

Krakeenden hebben een voorkeur voor plantaardig voedsel, maar ze eten ook insecten. Hun voedsel vergaren ze door te grondelen. Ze staan dan op hun kop met de kop onder water en proberen zo hun eten te bemachtigen.

Hoe herken je de krakeend?

Gedurende de zomer is het mannetje grijsbruin van kleur en hebben ze een fijne donkere tekening op de veren. Vooral van dichtbij is deze tekening goed te zien. Het winterkleed van het mannetje lijkt op het vrouwtje. Het vrouwtje heeft een grijsbruin verenkleed dat is voorzien van donkere vlekken en lijkt wel op het vrouwtje van de wilde eend. De snavel van het maanetje is donker van kleur en de snavel van het vrouwtje heeft een oranje rand.

Weetjes over de krakeend

  1. Classificatie: Mareca (geslacht) – Eendachtigen (familie) – Eendvogels (orde) – Vogels (klasse)
  2. Nestelen doen krakeenden op de grond in velden en  weilanden.
  3. Krakeenden leven meestal in kleine groepjes.

krakeend

krakeend

Krakeend, mannetje en vrouwtje