Topper

topper

Topper (Aythya marila)

De topper komt bij ons als wintergast voor en al omstreeks februari trekken ze bij ons weg richting hun broedgebieden in Noord-Europa en Siberië. Toppers zijn duikeenden met een grootte van ongeveer 45 cm en een spanwijdte van zo’n 80 cm. Gemiddeld genomen worden toppers 3 jaar oud.

Waar leeft de topper?

Als overwinteraar hebben topper eenden hebben een voorkeur voor leefgebieden zoals niet te diepe meren, riviermondingen en kustwateren die s’ winters niet dichtvriezen. Bij ons komen ze als overwinteraar voor en al omstreeks februari trekken ze naar Noord-Europa en Siberië om daar te gaan te gaan broeden.

Wat eet de topper?

Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit schelpdieren, slakken en andere ongewervelden. Ze eten echter ook vis en plantaardig voedsel zoals zeegrassen.

Hoe herken je de topper?

De topper lijkt wel wat op de kuifeend. Zo is het verenkleed van het mannetjes ook zwart en voorzien van witte flanken. Bij het mannetjes topper is de bovenzijde echter witgrijs van kleur i.p.v. zwart. Het vrouwtje heeft een bruin verenkleed met een brede witte ring rond de basis van de snavel. De snavel is zowel bij het vrouwtje als het mannetje blauwgrijs van kleur met een kleine zwarte vlek op de punt van de snavel.

Weetjes over de topper

  1. Classificatie: Aythya (geslacht) – Eendachtigen (familie) – Eendvogels (orde) – Vogels (klasse).
  2. Hun nest bouwen topper eenden meestal dicht bij de waterkant in de oevervegetatie.
  3. Soms vormen toppers groepen met kuifeenden en tafeleenden. Echter meestal vormen ze groepen met hun eigen soortgenoten.
Topper, vrouwtje

Topper, vrouwtje