Vogels

Vogels van de Veluwezoom

Vogelfamilies

Op de Veluwezoom komen ongeveer 120 soorten vogels voor. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende soorten, ingedeeld per familie. Dit is nog zonder de watervogels, die later nog zullen volgen.
KLIK OP DE PLAATJES OM DE INFORMATIE OVER DE VOGELSOORT TE BEKIJKEN!

Lijsters

merel
zanglijster
grote lijster
kramsvogel
koperwiek

Echte mezen

koolmees
pimpelmees
kuifmees
zwarte mees
matkop
glanskop

Staartmezen

staartmees

Mussen

huismus
ringmus

Heggenmussen

heggenmus

Vinkachtigen

vink
goudvink
appelvink
groenling
keep
sijs
putter
kruisbek

Spechten

grote bonte specht
middelste bonte specht
kleine bonte specht
groene specht
zwarte specht

Winterkoningen

winterkoning

Boomklevers

boomklever

Echte boomkruipers

boomkruiper

Vliegenvangers

roodborst
gekraagde roodstaart
roodborsttapuit

Goudhaantjes (geslacht)

goudhaan
vuurgoudhaan