Vogels

smienten

Informatie over vogels

algemene informatie over vogels
ontstaan van veren en vogels

Vogelfamilies van Nederland

Hieronder volgt een overzicht van de vogelfamilies die in Nederland voorkomen. Per familie is te bekijken welke soorten binnen de familie vallen en per soort is aanvullende informatie beschikbaar. In Nederland komen ongeveer 60 verschillende vogelfamilies voor. Deze pagina is dus nog niet volledig. Het is de bedoeling om deze in de toekomst verder uit te breiden.

boomklevers
boomkruipers
boszangers
diksnavelmezen
duiven
eenden, ganzen en zwanen
gierzwaluwen
Gorzen
goudhanen
grasmussen en zangers
heggenmussen
ijsvogels
kerkuilen
kraaien
kwikstaarten en piepers
leeuweriken
lijsters
meeuwen
mezen
mussen
plevieren en kieviten
spechten
sperwerachtigen
spreeuwen
staartmezen
sterns
strandlopers en snippen
uilen
valken
vinken
visarenden
vliegenvangers
winterkoningen
zwaluwen