Vogels

Vogels die in Nederland voorkomen

Vogelfamilies

Onderstaande vogels zijn ingedeeld per familie. Dit is nog zonder de watervogels, die later nog zullen volgen.
KLIK OP DE PLAATJES OM DE INFORMATIE OVER DE VOGELSOORT TE BEKIJKEN!

Lijsters

merel
zanglijster
grote lijster
kramsvogel
koperwiek

Echte mezen

koolmees
pimpelmees
kuifmees
zwarte mees
matkop
glanskop

Familie staartmezen en familie heggenmussen

staartmees
heggenmus

Mussen

huismus
ringmus

Vinkachtigen

vink
goudvink
appelvink
groenling
keep
sijs
putter
kruisbek

Spechten

grote bonte specht
middelste bonte specht
kleine bonte specht
groene specht
zwarte specht

Winterkoningen

winterkoning

Familie boomklevers en familie echte boomkruipers

boomklever
boomkruiper

Vliegenvangers

roodborst
gekraagde roodstaart
roodborsttapuit

Goudhaantjes (geslacht)

goudhaan
vuurgoudhaan

Zangers

zwartkop
tuinfluiter

Boszangers (geslacht)

tjiftjaf
fitis

Kwikstaarten en piepers

witte kwikstaart
grote gele kwikstaart
boompieper

Leeuweriken

veldleeuwerik
boomleeuwerik

Familie ijsvogels en familie spreeuwen

ijsvogels
spreeuwen

Zwaluwen

boerenzwaluw
huiszwaluw

Gierzwaluwen

gierzwaluw

Duiven

duiven van de Veluwezoom

Kraaiachtigen

kraaiachtigen

Uilen (orde)

uilen

Roofvogels (orden Accipitriformes en Falconiformes)

roofvogels