Kolgans

 

kolgans

Kolgans (Anser albifrons)

De kolgans is in Nederland een algemeen voorkomende gans die een grootte van ongeveer 70 cm heeft, dit met een spanwijdte van een kleine 150 cm. Gemiddeld worden kolgansen zo’n 6 jaar oud, maar er zijn individuen bekend die 25 jaar zijn geworden.

Waar leeft de kolgans?

Kolganzen hebben een voorkeur voor leefgebieden zoals riviermondingen, rivieren en natte graslanden. Een klein deel van de kolganzen broeden bij ons. Echter het merendeel zijn wintergasten die bij ons verblijven van oktober t/m maart. Deze kolganzen trekken dan voor een groot gedeelte naar Siberië om te broeden. Je maakt gedurende de winter dus de meeste kans om kolganzen te zien.

Wat eet de kolgans?

Het voedsel van de kolgans bestaat grotendeels uit grassen en andere planten.

Hoe herken je de kolgans?

De kolgans heeft een grijsbruin verenkleed en een kenmerkende witte bles op het voorhoofd. De kleur van de snavel varieert van roze tot oranje. De buik is voorzien van enkele zwarte banden.

Weetjes over de kolgans

  1. Classificatie: grijze ganzen (geslacht) – Eendachtigen (familie) – Eendvogels (orde) – Vogels (klasse)
  2. Er bestaan vijf ondersoorten of rassen van de kolgans. Deze hebben verschillende broedgebieden die variëren van Noord-America tot Scandinavië en Siberië. De kolganzen die in Nederland overwinteren behoren tot de Russische ondersoort.

 

kolgans