Krooneend

krooneend

Krooneend (Netta rufina)

De krooneend is een eend die opvalt vanwege zijn mooi gekleurde kop. Ze komen plaatselijk voor en hebben een grootte van ongeveer 55 cm, dit met een spanwijdte van ruim 85 cm.

Waar leeft de krooneend?

Krooneenden komen in Nederland niet algemeen voor. Het aantal broedparen is gering. Meestal gaat het om wintergasten of waarnemingen tijdens hun trek. Overwinteren doen ze waarschijnlijk in Zuid-West- en Midden Europa.

Wat eet de krooneend?

Het voedsel van de krooneend bestaat voornamelijk uit waterplanten. Deze waterplanten vinden ze door te duiken, maar ze staan ook wel met hun kop in het water om de waterplanten te bemachtigen.

Hoe herken je de krooneend?

Kenmerkend voor het mannetjes is zijn wat forse en roodbruin gekleurde kop en rode snavel. Het mannetje heeft een grijzige rug en witte flanken. Daarbij zijn de buik en de borst zwart van kleur. Het vrouwtje ziet er met haar bruine kleur en witachtige keel en wangen heel anders uit.

Weetjes over de krooneend

  1. Classificatie: Netta (geslacht) – Eendachtigen (familie) – Eendvogels (orde) – Vogels (klasse)
  2. Gedurende de winter vormen krooneenden soms groepen samen met tafeleenden.

krooneend

Krooneend, vrouwtje


krooneend

Krooneend, mannetje