De wolf op de Veluwe

wolvenroedel

Hoe gaat het met de wolf op de Veluwe en Veluwezoom?

De opkomst van de wolf in Nederland is inmiddels het gesprek van de dag en de meningen over de aanwezigheid van de wolf in Nederland lopen nogal uiteen. De wolf zelf trekt zich daar niet zo veel van aan, want die is bezig met een gestage opmars, met name op de Veluwe. Op deze pagina vindt je informatie over de aanwezigheid van de wolf en informatie over de wolf zelf.

Recente situatie

Op 5-1-23 heeft omroep Gelderland een bericht gepubliceerd over de stand van zaken van de wolf. In dit bericht wordt de verwachting uitgesproken dat er momenteel 30 tot 35 in Nederland permanent verblijven. Dit zijn dus de wolven en hun jongen die een eigen territorium hebben. Daarnaast komen in Nederland ook nog de zwervende wolven voor die op zoek zijn naar een eigen territorium. Volgens een meting van BIJ kwamen er in de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober 2022 bij het wolvenmeldpunt 1.070 meldingen binnen van (vermoedelijke) sporen van wolven. Op basis van DNA-onderzoek bleek bij 407 meldingen dat het werkelijk om een wolf ging.

Wolvenroedels op de Veluwe en Veluwezoom

Volgens het artikel van omroep Gelderland bedraagt het aantal wolvenroedels op de Veluwe drie,  waarbij men verwacht dat het aantal roedels op de Veluwe dit jaar zal groeien naar vijf tot zes. De huidige drie roedels op de Veluwe zitten op de Noord-Veluwe, de Midden-Veluwe en op Nationaal park de Hoge Veluwe. Naast deze drie roedels is er een paartje aanwezig op de Zuidoost-Veluwe (Veluwezoom) waar men van verwacht dat deze een roedel gaat vormen. Ok op de Zuidwest-Veluwe lijkt er een wolf op permanente basis aanwezig te zijn. Via onderstaande Youtube video krijg je een goed beeld over de wolf in Gelderland, het herkennen van de wolf en hoe wij er als mens mee om kunnen gaan.

video de wolf in gelderland

 

Wolven buiten de Veluwe

Op de grens van Drenthe en Friesland is een roedel aanwezig van vijf wolven en er zit een wolvenpaar in Midden-Drenthe. Daarbij leeft er al zo’n vijf maanden een wolf in het oostelijk deel van Overijssel en is er een solitaire wolf in het grensgebied van Limburg en Noord-Brabant.

In het artikel van omroep Gelderland wordt de verwachting uitgesproken dat er later in 2023  mogelijk acht roedels in Nederland voorkomen. Een wolvin krijgt namelijk gemiddeld vier tot vijf welpen en een roedel bestaat gemiddeld uit acht tot tien wolven. De kans is dus groot dat het aantal wolven in Nederland behoorlijk kan gaan stijgen.

zwemmende Mongoolse wolf

Wolven trekken ver weg om een territorium te vinden en kunnen zwemmend rivieren overbruggen.

 

Kennismaking met de wolf

De wolf die bij ons voorkomt is de Europese wolf (Canis lupus lupus) en wordt ook wel Euraziatische wolf genoemd. Het gaat hier om een ondersoort van de Grijze wolf (Canis lupus).

Wolven leven in groepsverband (roedels). Een roedel bestaat uit ongeveer 8 tot 10 wolven die bestaat uit het ouderpaar en mogelijk meerdere generaties nakomelingen. Een Europese wolvenroedel heeft ongeveer een territorium van 150 tot 350 km/2 nodig. Jaarlijks (eind april/begin mei) krijgt een wolvenpaar gemiddeld 4 tot 5 jongen. De sterfte onder wolvenjongen is groot want slechts zo’n 50% overleeft het eerste jaar.

Waaruit bestaat het voedsel van een wolf?

Bij ons zijn ree, wild zwijn, edelhert en damhert de belangrijkste prooidieren van de wolf. Hierbij focussen ze zich op de zwakke, jonge en onervaren dieren. Door deze selectie blijft de wildstand op een natuurlijke wijze gezond en op peil.

Een wolf eet zijn prooi niet geheel op. Meestal eet hij het vlees rondom de ribben en het borstbeen, de longen, hart, lever, milt en nieren op. De restanten van de prooi dienen echter als voedsel en bron voor heel veel andere dieren. Zo zijn de raaf, het wild zwijn en de das verzot op de vleesresten. Maar ook bijvoorbeeld de haren worden weer gebruikt als nestmateriaal door vogels en insecten doen zich tegoed aan de restanten die overblijven. Oftewel in de natuur wordt niets weggegooid.

Hoe herken je een wolf?

Wolven worden best vaak verward met andere honden en vooral bij de loopsporen is het verschil bijna niet te zien. Ten opzichte van bijvoorbeeld een herdershond heeft de wolf echter de volgende kenmerkende verschillen.

 1. Scheve vaak gelige ogen
 2. Korte oren die ver uit elkaar staan
 3. (meer) wit rondom de bek
 4. Een dikke nek en rechte rug
 5. Lange sterke poten
 6. Een bruin rossige beige vacht
 7. Een hangende staart met een zwarte punt
wolvenkop

Wolf met kortere oren, gelige ogen en wit rondom de bek

kop herdershond

Herdershond met grotere wat meer spitsige oren

Pootafdrukken

De pootafdrukken van een wolf zijn heel moeilijk te onderscheiden van een hond. Hieronder volgt een overzicht van voorkomende kenmerken en verschillen.

 1. De pootafdruk van een wolf is wat smaller en ovaler dan bij een hond. Bij de hond is die wat ronder.
 2. Grootte is 8 tot 10 cm lang, te vergelijken met een Sint Bernhard.
 3. De nagels bij de wolf zijn meestal scherper
 4. Bij de wolf zit er iets meer ruimte tussen de tenen. Je kunt bij de wolf bijna een lijn trekken tussen de middelste en de voorste tenen.
 5. Wolven lopen recht vooruit waardoor de sporen een rechte lijn vertonen. Bij de hond is het meer zigzaggend vanwege zijn snuffel gedrag.
Pootafdruk wolf

Pootafdruk wolf: is iets ovaler en er zit meer ruimte tussen de midden- en voortenen t.o.v. de hond.

Pootafdruk hond

pootafdruk hond: is wat ronder en er zit minder ruimte tussen de midden- en voortenen t.o.v. de wolf.

Wolvendrollen

Wolvendrollen van territoriale wolven vind je meestal midden op een pad of bij een kruising. Een wolvendrol heeft meestal een dikte van 2,5 cm of meer en is vaak meer dan 20 cm lang. Vaak bestaat de drol uit haarresten en (grove) stukken bot.

wolvendrol

Wolvendrol gevonden op de Rheder- en Worth-Rhederheide

De wolf is een sleutelsoort

Sleutelsoorten zijn soorten die een grote invloed hebben op de omgeving en het ecosysteem waarin zij leven. Bij het wegvallen van een sleutelsoort zal de structuur en/of het functioneren van het ecosysteem sterk veranderen. Zo is de wolf ook een sleutelsoort en heeft veel invloed op zijn leefomgeving. Voorbeelden van de invloed van de wolf op zijn omgeving zijn:

 1. Veel aaseters profiteren van de prooiresten die wolven achterlaten. Denk hierbij aan de Raaf.
 2. Doordat grazers alerter zijn, blijven ze minder lang op dezelfde plek om te grazen. Hierdoor verdwijnt er minder vegetatie op die plekken en ontstaat er meer bos en een gevarieerdere plantengroei.
 3. De wolf jaagt vooral op de zwakkere dieren, hierdoor is er minder wintersterfte.
 4. Vossen jagen op kleinere dieren en mijden wolven. Hierdoor krijgen deze kleinere dieren meer kans om te overleven.

Op Youtube staat een mooi filmpje “How wolves changes rivers”. In dit filmpje kun je zien hoe de herintreding van wolven een significante verandering laat zien in de omgeving en het ecosysteem.

video how wolves changes rivers

 

grijze wolf

 

Gebruikte bronnen:

https://publicaties.bij12.nl/tussenrapportage-wolf-21-december-2022/

https://www.gld.nl/nieuws/7828990/stand-van-zaken-van-de-wolf-mogelijk-verdubbeling-van-roedels

Komt de wolf ook naar de Veluwezoom?