Insecten

Insecten (klasse Insecta)

Insecten zijn zespotige ongewervelde dieren die als klasse vallen onder de stam van geleedpotigen. Binnen het dierenrijk zijn insecten met ruim een miljoen beschreven soorten de grootste klasse. Het werkelijke aantal soorten is waarschijnlijk nog veel groter. Dit omdat de meeste soorten nog niet beschreven zijn. Insecten komen praktisch overal op de wereld voor en dan op het land en in en rondom zoet water.

Al snel nadat het leven zich op het land ontwikkelde, ontstonden ook de insecten. Hoe en waaruit insecten zich precies ontwikkeld hebben, is nog niet helemaal duidelijk. Op basis van fossielen kan men concluderen dat er ongeveer 350 miljoen jaar geleden al complexere insecten bestaan hebben. De eerste insecten zijn daarom waarschijnlijk nog een stuk ouder.

anatomie insect

Kenmerkend voor insecten zijn de zes poten die in drie paren aan het borststuk bevestigd zitten. Het lichaam van een insect bestaat uit de drie delen: kop, borststuk en achterlijf. Insecten hebben een hard uitwendig skelet. Daar dit skelet tijdens de groei bijna niet meegroeit, wordt het skelet tijdens de groei meerdere malen afgeworpen en vervangen door een ruimere. Dit noemt men vervellingen. Op de kop zitten de ogen, mond en voelsprieten. De voelsprieten fungeren meestal als tastorgaan. Aan het borststuk zitten de drie paar poten en bij veel soorten ook de vleugels. De ademhaling  vindt plaats door middel van buisjes (tracheeën). Het grootste deel van dit ademhalingssysteem bevindt zich in het achterlijf. Daarnaast bevat het achterlijf de voorplantingsorganen en het spijsverterings- en uitscheidingssysteem.

De ontwikkeling van insecten van ei tot aan volwassen insect kan geschieden door middel van een volledige- en onvolledige gedaanteverwisseling. Bij een volledige gedaanteverwisseling is er sprake van een verpoppingsproces, waarbij de larve zich verpopt en zich tijdens dit verpoppingsproces tot een volwassen insect (imago). Een voorbeeld van een volledige gedaanteverwisseling is ei-rups-pop-vlinder. Bij een onvolledige gedaanteverwisseling is er geen sprake van een verpoppingsproces, maar vindt de overgang naar volwassen insect plaats door een aantal vervellingen (voorbeeld: libellen).

Classificatie:  Insecten (klasse) – Geleedpotigen (stam) – Dieren (rijk).

Groepen van insecten

BEKIJK DE PAGINA'S VAN ONDERSTAANDE INSECTENORDES OF ONDERORDES

vlinders
libellen en juffers
kevers
vliesvleugeligen
vliegen en muggen
sprinkhanen en krekels
wantsen
kakkerlakken
schorpioenvliegen
bladwespen
eendagsvliegen
elzenvliegen
netvleugeligen
kameelhalsvliegen
steenvliegen
schietmotten
cicaden
tripsen
waaiervleugeligen
oorwormen
dierluizen
plantenluizen
stofluizen
vlooien
zilvervisjes