Familie meeuwen

Familie meeuwen (Laridae)

De familie meeuwen (Laridae) is een familie binnen de orde van steltloperachtigen (Charadriiformes). Over het algemeen zijn meeuwen krachtige vogels met een wit of grijzig gekleurd verenkleed. Meeuwen hebben zwamvliezen die tussen de drie voortenen zitten. Vaak hebben ze geen of een erg kleine achterteen. De snavel van meeuwen is over het algemeen stevig en lang. De grootte van meeuwen varieert tussen ongeveer de 30 (dwergmeeuw) en 75 cm (grote mantelmeeuw). Meeuwen zijn zeevogels en veel meeuwen soorten zijn dan ook aan de kust te vinden. Daarnaast leeft een aantal soorten ook landinwaarts.

drieteenmeeuw
dwergmeeuw
geelpootmeeuw
grote burgemeester
grote mantelmeeuw
kleine burgemeester
kleine mantelmeeuw
kokmeeuw
stormmeeuw
zilvermeeuw
zwartkopmeeuw

Wat zijn de verschillen tussen de drieteenmeeuw, stormmeeuw, geelpootmeeuw, zilvermeeuw, kleine burgemeester en grote burgemeester?

drieteenmeeuw

Herkenning drieteenmeeuw

 1. Grootte: 39-40 cm
 2. Habitat: kustgebieden
 3. Komt voor als: klein aantal broedvogels en overwinteraars, meest doortrekkers
stormmeeuw

Herkenning stormmeeuw

 1. Grootte: 41-57 cm
 2. Habitat: nabij de kust en in binnenland, wel in de buurt van water, 's winters veel op weilanden
 3. Komt voor als: broedvogel, overwinteraar en doortrekker
geelpootmeeuw

Herkenning geelpootmeeuw

 1. Grootte: 55-67 cm
 2. Habitat: langs kusten, meren en rivieren
 3. Komt voor als: komt vooral van juli t/m oktober bij ons voor
zilvermeeuw

Herkenning zilvermeeuw

 1. Grootte: 55-66 cm
 2. Habitat: langs de kust en in binnenland, ook in steden
 3. Komt voor als: broedvogel, overwinteraar en doortrekker
kleine burgemeester

Herkenning kleine burgemeester

 1. Grootte: 51-60 cm
 2. Habitat: langs de kust en in havens
 3. Komt voor als: bijna niet als broedvogel, klein aantal overwinteraars en doortrekkers
grote burgemeester

Herkenning grote burgemeester

 1. Grootte: 62-75 cm
 2. Habitat: langs de kust
 3. Komt voor als: geen broedvogel en klein aantal overwinteraars en doortrekkers

Wat zijn de verschillen tussen de kleine mantelmeeuw en grote mantelmeeuw?

kleine mantelmeeuw

Herkenning kleine mantelmeeuw

 1. Grootte: 51-61 cm
 2. Habitat: langs de kust en ook steeds meer in binnenland, algemene broedvogel op de Wadden en op de Maasvlakte
 3. Komt voor als: veel broedvogels, gering aantal overwinteraars, veel doortrekkers
grote mantelmeeuw

Herkenning krooneend

 1. Grootte: 65-77 cm
 2. Habitat: broed vooral in waddengebied en Zeeuwse Delta, komt ook in binnenland voor, altijd in de buurt van grote wateren
 3. Komt voor als: klein aantal broedparen, redelijk veel overwinteraars en doortrekkers

Wat zijn de verschillen tussen de dwergmeeuw, kokmeeuw en zwartkopmeeuw?

dwergmeeuw

Herkenning dwergmeeuw

 1. Grootte: 26-30 cm
 2. Habitat: broed in moerassige gebieden, buiten broedseizoen vooral langs de kust en grotere binnenwateren
 3. Komt voor als: zeldzame broedvogel, kleine aantallen overwinteraars en meer doortrekkers
kokmeeuw

Herkenning kokmeeuw

 1. Grootte: 37-43 cm
 2. Habitat: langs de kust en in binnenland in veel verschillende biotopen
 3. Komt voor als: broedvogel, overwinteraar en doortrekker
zwartkopmeeuw

Herkenning zwartkopmeeuw

 1. Grootte: 37-40 cm
 2. Habitat: vooral langs de kust, maar ook bij grotere wateren zoals IJsselmeer
 3. Komt voor als: redelijk aantal broedvogels die 's winters wegtrekken, bijna geen overwinteraars