Grote burgemeester

grote burgemeester

Grote burgemeester in zomerkleed

Grote burgemeester (Larus hyperboreus)

De grote burgemeester lijkt qua uiterlijk sterk op de zilvermeeuw. Het belangrijkste verschil zit in de zwarte vleugelpunten die bij de grote burgemeester niet aanwezig zijn. Grote burgemeesters worden maximaal ongeveer 75 cm groot, dit met een spanwijdte van zo’n 140 cm.

Waar leeft de grote burgemeester?

De kans om de grote burgemeester in Nederland tegen te komen is niet zo groot. Ze broeden niet bij ons en de exemplaren die ons land aandoen zijn meestal doortrekkers. Deze vogels komen dan meestal langs de kust voor en soms ook wel in steden. Broeden doen ze rondom de noordelijke kusten en eilanden.

Wat eet de grote burgemeester?

De grote burgemeester eet voornamelijk dierlijk voedsel, zoals vis en schaaldieren. Echter ook jonge vogels en eieren staan op het menu van deze niet zo kieskeurige alleseter.

Hoe herken je de grote burgemeester?

Gedurende de zomer is het verenkleed wit gecombineerd met een lichtgrijze rug. In tegenstelling tot de zilvermeeuw zijn bij de grote burgemeester de vleugelpunten wit, waarbij de vleugels reiken tot voorbij de staart. De forse snavel is geel van kleur en ook voorzien van een rode vlek aan de onderkant van het uiteinde. Daarbij hebben ze kleine gele ogen.

Grote burgemeesters laten een verschil zien tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is gelijk. De kop is in het winterkleed voorzien van strepen.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst:

Broedpopulatie:

Geschat max. winter: 5-10 (2013-2015)

Geschat max. doortrek: 1-100 (2008-2012)

Bron: Sovon.nl

Vogeltrek

Broedgebieden:

Overwinteringsgebieden: kusten van Noord-en Noordwest-Europa

Voorjaarstrek:

Najaarstrek:

Verspreiding niet broedvogels van de grote burgemeester

Grote burgemeester-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Per atlasblok van 5x5 km is er een schatting van het aantal individuen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Wanneer komt de grote burgemeester het meest bij ons voor?

Grote burgemeester-aanwezigheid

Deze gegevens zijn gebaseerd op losse waarnemingen uit het Bijzondere Soorten Project (BSP). Jaarverloop 1989-2014.
Donker blauw = ter plaatse. Licht blauw = overvliegend.

Bron: Sovon.nl

Weetjes over de grote burgemeester

  1. Classificatie: Larus (geslacht) – Meeuwen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. De grote burgemeester kan een agressieve vogel zijn die ook andere vogels doodt als voedsel.
Grote burgemeester-winterkleed

Grote burgemeester in winterkleed