Dwergmeeuw

dwergmeeuw

Dwergmeeuw in zomerkleed

Dwergmeeuw (Hydrocoloeus minutus)

Dwergmeeuwen komen als broedvogel en wintergast niet veel voor in Nederland. De meest dwergmeeuwen die je bij ons ziet zijn dan ook trekvogels. Dwergmeeuwen worden ongeveer een kleine 30 cm groot en ze hebben een spanwijdte van zo’n 75 cm.

Waar leeft de dwergmeeuw?

Bij ons kom je de dwergmeeuw vooral tegen aan de kust bij zee en op en rondom de grotere meren.

Wat eet de dwergmeeuw?

Het voedsel van dwergmeeuwen bestaat vooral uit kreeftachtigen en insecten. Deze vangen ze vaak door de diertjes aan het wateroppervlak weg te pikken.

Hoe herken je de dwergmeeuw?

Het verenkleed van de dwergmeeuw is wit en voorzien van een lichtgrijs gekleurde rug. De kop en de snavel zijn in het zomerkleed zwart. De poten hebben een rode kleur. Tijdens de vlucht zijn de donkere ondervleugels inclusief een witte achterrand goede herkenningspunten. Bij het winterkleed van de dwergmeeuw is de kop minder donker en is het verenkleed voorzien van donkere delen. De dwergmeeuw lijkt wel op de zwartkopmeeuw en de kokmeeuw. Dwergmeeuwen zijn echter kleiner en ze hebben ook geen witte rand rondom het oog.

Dwergmeeuwen laten een verschil zien tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is gelijk.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst: Ernstig bedreigd

Broedpopulatie: 1 (2019)

Geschat max. winter: 200-400 (2013-2015)

Geschat max. doortrek: 10.000-50.000 (2008-2012)

Bron: Sovon.nl

Vogeltrek

Broedgebieden: delen Noordoost-Europa en Noord-Rusland

Overwinteringsgebieden: Nederland en kusten Midden- en Zuid-Europa

Voorjaarstrek: april-mei

Najaarstrek: augustus-oktober

Verspreiding broedvogels van de dwergmeeuwdwergmeeuw-broedparen

Deze kaart is gebaseerd op landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Per atlasblok van 5x5 km is het aantal broedparen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Verspreiding niet broedvogels van de dwergmeeuw

dwergmeeuw-niet broedparen

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Per atlasblok van 5x5 km is er een schatting van het aantal individuen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Wanneer komt de dwergmeeuw het meest bij ons voor?

dwergmeeuw-aanwezigheid

Deze grafiek is gebaseerd op systematische waarnemingen van trekkende vogels Weergegeven is het gemiddeld aantal per maand in de laatste vijf seizoenen, met onderscheid naar vogels die naar links en rechts vlogen.
Donker blauw = ter plaatse. Licht blauw = overvliegend.

vanaf 1980
significante toename, <5% per jaar (+)
laatste 12 jaar
significante afname, >5% per jaar (--, minimaal halvering in 15 jaar)

Bron: Sovon.nl

Weetjes over de dwergmeeuw

  1. Classificatie: Hydrocoloeus (geslacht) – Meeuwen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. Vanwege de bescherming vindt je dwergmeeuwen vaak tussen kokmeeuwen kolonies. Kokmeeuwen zijn wat agressiever van aard en jagen daardoor gemakkelijker roofdieren weg.
  3. De dwergmeeuw doet zijn naam eer aan en is dan ook de kleinste meeuwensoort van Europa.
Dwergmeeuw-winterkleed

Dwergmeeuw in winterkleed