Drieteenmeeuw

drieteenmeeuw

Drieteenmeeuw in zomerkleed

Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)

De drieteenmeeuw is een middelgrote meeuw met een grootte van rond de 40 cm en een spanwijdte van ongeveer 95 cm. Ze komen bij ons niet veel meer voor en staan dan ook op de rode lijst. Een drieteenmeeuw kan wel meer dan 20 jaar oud worden.

Waar leeft de drieteenmeeuw?

Het leefgebied van de drieteenmeeuw is vooral op zee, maar je komt ze ook langs de kust tegen. Broeden doen ze op rotsachtige kusten zoals van Ierland, Engeland en Noorwegen. Maar ze hebben ook broedgebieden langs de kusten van Zuid-Europa. De drieteenmeeuwen die je bij ons ziet zijn vooral doortrekkers en een klein deel overwinteraars.

Wat eet de drieteenmeeuw?

Het voedsel van drieteenmeeuwen bestaat hoofdzakelijk uit vis en kreeftachtige dieren.

Hoe herken je de drieteenmeeuw?

De drieteenmeeuw heeft een wit verenkleed gecombineerd, waarbij de rug en de vleugels lichtgrijs van kleur zijn. De vleugelpunten zijn zwart, net als de korte poten. Daarbij heeft de drieteenmeeuw een vaalgele snavel.

Drieteenmeeuwen laten een verschil zien tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is gelijk.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst: Gevoelig

Broedpopulatie: 50-150 (2013-2015)

Geschat max. winter: 1000-4000 (2013-2015)

Geschat max. doortrek: 50.000-200.000 (2008-2012)

Bron: Sovon.nl

Vogeltrek

Broedgebieden: delen Noordoost-Europa en Noord-Rusland

Overwinteringsgebieden: Nederland en kusten Midden- en Zuid-Europa

Voorjaarstrek:

Najaarstrek:

Verspreiding niet broedvogels van de drieteenmeeuw

drieteenmeeuw-broedparen

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Per atlasblok van 5x5 km is er een schatting van het aantal individuen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Wanneer komt de drieteenmeeuw het meest bij ons voor?

Drieteenmeeuw-aanwezigheid

Deze gegevens zijn gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Voor elke maand is een indicatie gegeven van de relatieve talrijkheid.

Bron: Sovon.nl

Weetjes over de drieteenmeeuw

  1. Classificatie: Rissa (geslacht) – Meeuwen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. Drieteenmeeuwen komen vaak in grote groepen op volle zee voor.

 

drieteenmeeuw in de vlucht

drieteenmeeuw

Drieteenmeeuw op nest in zomerkleed