Zwartkopmeeuw

zwartkopmeeuw

Zwartkopmeeuw in zomerkleed

Zwartkopmeeuw (Ichthyaetus melanocephalus)

Zwartkopmeeuwen komen in Nederland niet veel voor. De meeste zwartkopmeeuwen broeden en leven rondom de Zeeuwse wateren, de West-Hollandse kust en rondom het IJsselmeer. Zwartkopmeeuwen worden ongeveer 40 cm groot en hebben een spanwijdte van zo’n 100 cm.

Waar leeft de zwartkopmeeuw?

Voor hun broedgebied hebben zwartkopmeeuwen een voorkeur voor open laaglandgebieden waar wel vegetatie aanwezig is. In Nederland vinden ze deze gebieden langs de noordzeekust, met name rondom de Zeeuwse wateren, maar ook rondom het IJsselmeergebied.

Wat eet de zwartkopmeeuw?

Het voedsel van de zwartkopmeeuw bestaat hoofdzakelijk uit insecten en andere ongewervelde dieren. Daarnaast eten ze ook kleine visjes en bijvoorbeeld jonge vogeltjes. Hun voedsel verzamelen ze, al lopend over het land of door het water.

Hoe herken je de zwartkopmeeuw?

Het verenkleed van de zwartkopmeeuw is wit, gecombineerd met een grijze rug. Gedurende het broedseizoen hebben ze een zwarte kop, die in het winterkleed wit is. In het winterkleed hebben ze een witte vlek rondom en achter het oog. De poten en snavel hebben een rode kleur.

Zwartkopmeeuwen laten een verschil zien tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is gelijk.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst:

Broedpopulatie: 4000-4100 (2019)

Geschat max. winter: 30-60 (2013-2015)

Geschat max. doortrek: Broedvogel-wegtrekkend

Bron: Sovon.nl

Vogeltrek

Broedgebieden: Nederland en diverse locaties in West- en Midden-Europa

Overwinteringsgebieden: kusten van West-Europa en de Middellandse Zee

Voorjaarstrek: maart-april

Najaarstrek: eind juni-juli

Verspreiding broedvogels van de zwartkopmeeuw

Zwartkopmeeuw-broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Per atlasblok van 5x5 km is het aantal broedparen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Verspreiding niet broedvogels van de zwartkopmeeuw

Zwartkopmeeuw-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Per atlasblok van 5x5 km is er een schatting van het aantal individuen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Wanneer komt de zwartkopmeeuw het meest bij ons voor?

Zwartkopmeeuw-aanwezigheid

Deze gegevens zijn gebaseerd op losse waarnemingen uit het Bijzondere Soorten Project (BSP). Jaarverloop (1989-2014).
Donker blauw = ter plaatse. Licht blauw = overvliegend.

Bron: Sovon.nl

Weetjes over de zwartkopmeeuw

  1. Classificatie: Ichthyaetus (geslacht) – Meeuwen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse)
  2. De zwartkopmeeuw lijkt op de kokmeeuw en heeft in de zomer ook een donkere kop. Bij de zwartkopmeeuw loopt het zwart echter verder door tot in de nek, In het winterkleed hebben beide soorten een wittige kop. De zwartkopmeeuw heeft dan een zwarte vlek rondom en achter het oog en de kokmeeuw alleen een zwarte vlek achter het oog. Daarnaast zie je bij de zwartkopmeeuw tijdens de vlucht geen zwarte vleugelpunten en bij de kokmeeuw wel.
zwartkopmeeuw

Zwartkopmeeuw in zomerkleed