Kleine burgemeester

kleine burgemeester

Kleine burgemeester in kleed van de eerste winter

Kleine burgemeester (Larus glaucoides)

De kleine burgemeester komt in Nederland minder vaak voor dan de grote burgemeester. Deze wat kleinere meeuwensoort heeft een lengte van ongeveer 60 cm, dit met een spanwijdte van zo’n 130 cm.

Waar leeft de kleine burgemeester?

De kleine burgemeesters die je bij ons ziet zijn overwinteraars en trekvogels. Broeden doen ze niet in Nederland, maar vooral in het Noorden van Canada en Groenland. De meeste kleine burgemeesters overwinteren aan de kusten van Engeland, Ierland en IJsland en sommige exemplaren doen Nederland aan.

Wat eet de kleine burgemeester?

De kleine burgemeester heeft voornamelijk kleine zeevis en andere zeedieren zoals schelpdieren op zijn menu staan. De vissen vangen ze door het uitvoeren van stootduiken.

Hoe herken je de kleine burgemeester?

De kleine burgemeester heeft een helder wit verenkleed, dit met een lichtgrijze rug. Als ze hun winterkleed dragen, is de kop voorzien van dunne bruine strepen. De snavel is gelig van kleur en iets voor de snavelpunt voorzien van een donkere vlek. De vogelpunten van de kleine burgemeester komen tot ver voorbij de staart, een stuk verder dan bij de grote burgemeester.

Grote mantelmeeuwen laten een verschil zien tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is gelijk.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst:

Broedpopulatie:

Geschat max. winter: 5-20 (2013-2015)

Geschat max. doortrek: 1-100 (2008-2012)

Bron: Sovon.nl

Vogeltrek

Broedgebieden: Groenland en Noord-Canada

Overwinteringsgebieden: Zeldzaam in Nederland en lokaal in Noordwest-Europa

Voorjaarstrek:

Najaarstrek:

Verspreiding niet broedvogels van de kleine burgemeester

Kleine burgemeester-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Per atlasblok van 5x5 km is er een schatting van het aantal individuen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Wanneer komt de kleine burgemeester het meest bij ons voor?

Kleine burgemeester-aanwezigheid

Deze gegevens zijn gebaseerd op losse waarnemingen uit het Bijzondere Soorten Project (BSP). Jaarverloop (1989-2014).
Donker blauw = ter plaatse. Licht blauw = overvliegend.

Bron: Sovon.nl

Weetjes over de kleine burgemeester

  1. Classificatie: Larus (geslacht) – Meeuwen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. De kleine burgemeester onderscheidt zich van de grote burgemeester door het kleinere formaat, de kortere snavel, de rondere kop en de verder uitstekende vleugels.