Geelpootmeeuw

geelpootmeeuw

Geelpootmeeuw in zomerkleed

Geelpootmeeuw (Larus michahellis)

De geelpootmeeuw is een meeuw vooral uit het gebied rondom de Middellandse Zee. De laatste jaren zie je ze ook steeds meer in Nederland. Het is lastig ze te onderscheiden van bijvoorbeeld de zilvermeeuw. Geelpootmeeuwen worden ongeveer 55 cm groot en hebben een spanwijdte van zo’n 130 cm.

Waar leeft de geelpootmeeuw?

De grootste kans om in Nederland geelpootmeeuwen aan ge treffen is rondom de grote rivieren. Ze komen echter ook voor langs de kust en rondom meren. Broeden doen ze rondom het Middellandse Zee gebied. Na het broedseizoen trekken ze richting West-Europa, waaronder  Nederland.

Wat eet de geelpootmeeuw?

De geelpootmeeuw is niet kieskeurig in zijn voedsel. Het hoofdbestanddeel is dierlijk voedsel, waaronder vis.

Hoe herken je de geelpootmeeuw?

De volwassen geelpootmeeuw heeft een witte kop en onderzijde. De bovenzijde van het verenkleed is lichtgrijs en de vleugels hebben zwarte punten. De poten en de snavel zijn geel van kleur, waarbij de snavel is voorzien van een rode vlek bij het uiteinde. De gele poten zijn misschien wel het beste herkenningspunt t.o.v. de zilvermeeuw, die een meer rozige kleur hebben. De mannetjes en vrouwtjes lijken veel op elkaar. De mannetjes hebben een iets langere staart.

Geelpootmeeuwen laten een verschil zien tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is gelijk.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst:

Broedpopulatie: 10-20 (2013-2015)

Geschat max. winter: 150-300 (2013-2015)

Geschat max. doortrek: 100-500 (2008-2012)

Bron: Sovon.nl

Vogeltrek

Broedgebieden: West-Frankrijk, rond middellandse zee, zwarte zee en centraal Europa

Overwinteringsgebieden: ook meer in NL en rondom kusten Middellandse Zee

Voorjaarstrek:

Najaarstrek:

Verspreiding broedvogels van de geelpootmeeuw

Geelpootmeeuw-broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Per atlasblok van 5x5 km is het aantal broedparen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Verspreiding niet broedvogels van de geelpootmeeuw

Geelpootmeeuw-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Per atlasblok van 5x5 km is er een schatting van het aantal individuen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Wanneer komt de geelpootmeeuw het meest bij ons voor?

Geelpootmeeuw-aanwezigheid-recent

Deze grafiek is gebaseerd op het Meetnet Watervogels (seizoen juli t/m juni). Weergegeven is het gemiddeld aantal per maand in de laatste vijf seizoenen, met onderscheid welk deel is geteld en welk deel is bijgeschat bij onvolledige tellingen (? voor maanden met onbetrouwbare schatting).
Donker blauw = ter plaatse. Licht blauw = overvliegend.

vanaf 1987
significante toename, >5% per jaar (++, minimaal verdubbeling in 15 jaar)
laatste 12 jaar
significante toename, >5% per jaar (++, minimaal verdubbeling in 15 jaar)

Bron: Sovon.nl

Weetjes over de geelpootmeeuw

  1. Classificatie: Larus (geslacht) – Meeuwen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. De gele poten zijn misschien wel het beste herkenningspunt t.o.v. de zilvermeeuw, die een meer rozige kleur hebben.
geelpootmeeuw

Geelpootmeeuw in zomerkleed