Familie zwaluwen

Familie zwaluwen (Hirundinidae)

De familie zwaluwen (Hirundinidae) is een familie binnen de orde van zangvogels. Ze hebben een formaat dat varieert van ongeveer 12 tot 25 cm. Kenmerkend voor zwaluwen zijn hun puntige vleugels, de kleine snavel en relatief korte pootjes. Hun poten gebruiken ze maar heel weinig omdat ze veel in de lucht verblijven. Daar vangen ze, al door de lucht scherend, hun voedsel dat uit insecten bestaat. Vanwege het kleine aanbod van insecten gedurende de winter bij ons, trekken de zwaluwen naar het zuiden om te overwinteren. Wereldwijd komen er een kleine 90 zwaluwsoorten voor.

boerenzwaluw
huiszwaluw