Familie valken

Familie valken (Falconidae)

De familie valken (Falconidae)  is een familie binnen de orde Falconimformes. Het merendeel van de vogels binnen deze familie zijn kleine roofvogels die te herkennen zijn aan hun lange en spitse vleugels en hun niet gespreide staart. Daarnaast zijn de poten deels bedekt met losse veren, waarbij het onderste deel van de poten en tenen geen veren bevatten. Vroeger werden valken veel voor de jacht gebruikt. De prooien waarop ze jagen zijn vooral vogels en kleine zoogdieren. Daarnaast staan grote insecten zoals libellen ook op hun menu. Wereldwijd komen er ruim 60 verschillende valkensoorten voor.

boomvalk
slechtvalk
smelleken
torenvalk