Familie plevieren en kieviten

Familie plevieren en kieviten (Charadriidae)

De familie plevieren (Charadriidae), waar ook de kieviten onder vallen, is een familie binnen de orde van steltloperachtigen (Charadriiformes). De meeste plevieren hebben een voorkeur voor een open landschap met water in de buurt. Veel plevieren hebben een wat gedroingen lichaam, een korte nek en puntige vleugels. Daarentegen hebben kieviten meestal afgeronde vleugels. De snavel van de meeste plevieren is recht en relatief kort. Over het algemeen zijn de uiterlijke verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes gering. De nestbouw van plevieren kenmerkt zich door de eenvoud. Vaak is het een kuiltje in het gras of in het zand, wat bedekt is met wat grassprietjes of een schelpenlaagje. Wereldwijd komen er ongeveer 65 verschillende soorten voor.

bontbekplevier
goudplevier
kievit
kleine plevier
strandplevier
zilverplevier

Wat zijn de verschillen tussen de bontbekplevier, kleine plevier en strandplevier?

bontbekplevier

Herkenning bontbekplevier

 1. Grootte: 18-20 cm
 2. Habitat: broedt hoofdzakelijk aan de kust op zand en grindstranden, maar ook in het binnenland aan kusten van bijvoorbeeld meren
 3. Komt voor als: klein aantal broedvogels en weinig overwinteraars, veel meer doortrekkers
 4. Overig: te onderscheiden van de kleine plevier, die bleekroze poten, een opvallend gele oogring en een zwarte snavel heeft, de strandplevier is daarentegen veel bleker, heeft zwarte zijborstvlekken en zwarte poten
kleine plevier

Herkenning kleine plevier

 1. Grootte: 15 cm
 2. Habitat: is een pionierssoort die zich vestigt op plekken die tijdelijk geschikt zijn om te broeden, zoals afgravingen en bouwplaatsen, oevers van rivieren en meren, vaak in de buurt van zoet water
 3. Komt voor als: klein aantal broedparen die in najaar wegtrekken
 4. Overig: wordt wel verward met bontbekplevier, maar deze heeft een oranje snavelbasis, oranje poten en géén gele oogring, daarnaast is de bontbekplevier veel meer aan de kust te vinden dan de kleine plevier, die in zoetwatermilieus voorkomt
strandplevier

Herkenning strandplevier

 1. Grootte: 15-17 cm
 2. Habitat: met name aan de kust maar ook op geschikte plekken in binnenland
 3. Komt voor als: zeldzame broedvogel en doortrekker en weinig overwinteraars

Wat zijn de verschillen tussen de goudplevier en de zilverplevier?

goudplevier

Herkenning goudplevier

 1. Grootte: 26-29 cm
 2. Habitat: buiten broedseizoen in grotere aantallen op bijvoorbeeld graslanden en akkers, schaars aan de kust en in getijdegebieden
 3. Komt voor als: geen broedvogel, grote aantallen overwinteraars en doortrekkers, vooral van september tot april te zien
zilverplevier

Herkenning zilverplevier

 1. Grootte: 27-30 cm
 2. Habitat: meer een zoutliefhebber dan de goudplevier, een echte wadvogel
 3. Komt voor als: geen broedvogel, vrij talrijke doortrekker en wintergast, meeste kans om te zien van augustus t/m november en in mei