Strandplevier

strandplevier

Strandplevier (Charadrius alexandrinus)

Met een lichaamsgrootte van rond de 16 cm is de strandplevier ongeveer even groot als de mus. Het aantal broedparen in Nederland is erg beperkt en zo komen dan ook voor op de rode lijst. Naast de broedvogels komen er ook doortrekkers, echter in kleine aantallen voor.

Waar leeft de strandplevier?

De strandplevier broedt bij voorkeur in de buurt van de kust, zoals drooggevallen zandplaten die niet meer overspoeld worden. Een ander voorbeeld zijn drooggevallen schelpenstrandjes. Naast Nederland broeden strandplevieren praktisch langs de gehele kuststrook van West- en Zuid-Europa. Overwinteren doen kleine plevieren hoofdzakelijk in Zuidwest Europa en Noord- en West-Afrika.

Wat eet de strandplevier?

Het voedsel van de kleine plevier bestaat hoofdzakelijk uit ongewervelde diertjes, zoals slakjes, spinnen, wormen, insecten, garnalen en zeepieren. Strandplevieren vinden hun prooi, die in of op de grond leven, visueel. Dit doen ze al lopend, waarna ze stoppen en naar de prooi pikken. Deze foerage techniek is specifiek voor plevieren.

Hoe herken je de strandplevier?

Het verenkleed van de strandplevier is aan de bovenzijdegrijsbruin van kleur, dit gecombineerd met een witte onderzijde. Ten hoogte van de borst loopt een onderbroken band. Mannetjes hebben een bruin en zwart gekleurde pet op de kop en bij het vrouwtje is de bovenzijde van de kop grijsbruin. Strandplevieren hebben een korte en zwarte snavel en donkere poten. In het winterkleed is het verenkleed fletser van kleur en ontbreekt bij de mannetjes ook de bruin-zwarte pet op de kop.

Weetjes over de strandplevier

  1. Classificatie: Charadrius (geslacht) – Kieviten en plevieren (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. De strandplevier lijkt best veel op de bontbekplevier en de kleine plevier. De strandplevier heeft geen gele ring rond het oog die de kleine plevier wel heeft. Daarnaast is de onderbroken band bij de borst van de strandplevier ook nog een herkenningspunt ten opzichte van zowel de bontbekplevier als de kleine plevier.