Bontbekplevier

bontbekplevier

Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)

Met zijn lichaamsgrootte van ongeveer 19 cm is de bontbekplevier ongeveer net zo groot als een spreeuw. Bontbekplevieren staan op de rode lijst en komen in Nederland in geringe aantallen als broedvogel en wintergast voor. De meeste kans maak je om de bontbekplevier als doortrekker tegen te komen.

Waar leeft de bontbekplevier?

De bontbekplevier broedt in kleine aantallen bij ons in Nederland. Andere broedgebieden zijn de kusten van Noord- en Noordoost-Europa. Naast Nederland overwinteren bontbekplevieren ook aan de kusten van West- en Zuid-Europa. Bontbekplevieren broeden hoofdzakelijk nabij de kust. Na het broedseizoen zijn ze regelmatig ook wat verder landinwaarts te vinden, zoals op natte graslanden.

Wat eet de bontbekplevier?

Het voedsel van de bontbekplevier bestaat hoofdzakelijk uit ongewervelde diertjes, zoals wormen, slakken, garnalen en insecten. Bontbekplevieren vinden hun prooi, die in of op de grond leven, visueel. Dit doen ze al lopend, waarna ze stoppen en naar de prooi pikken. Deze foerage techniek is specifiek voor plevieren.

Hoe herken je de bontbekplevier?

In het zomerkleed heeft de bontbekplevier en bruin-grijze bovenkant en witte onderzijde. Net onder de hals hebben ze een zwarte band lopen. Op de kop loopt ook een zwarte band. In het winterkleed zijn de kleuren wat fletser. Bontbekplevieren hebben een oranje snavel met een zwarte punt.

Weetjes over de bontbekplevier

  1. Classificatie: Charadrius (geslacht) – Kieviten en plevieren (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. Bontbekplevieren lijken op de strandplevier en de kleine plevier. Je kunt de bontbekplevier herkennen aan de witte vleugelstreep die tijdens de vlucht te zien is. Daarnaast hebben bontbekplevieren een oranje snavel met een zwarte punt. De strandplevier en kleine plevier hebben een donkere snavel.