Goudplevier

goudplevier

Goudplevier (Pluvialis apricaria)

Met een lichaamsgrootte van rond de 27 cm is de goudplevier ongeveer net zo groot als een merel. Goudplevieren broeden niet bij ons maar komen hier in redelijke grote aantallen voor als wintergast en doortrekker.

Waar leeft de goudplevier?

Goudplevieren broeden veelal in Noord- en Noordoost Europa. Overwinteren doen ze bij ons en andere delen van de West-Europese kust. Daarnaast zijn Engeland, delen van Zuid-Europa en Noord-Afrika ook overwinteringsgebieden van de goudplevier. Goudplevieren komen vooral voor in open gebieden met lage vegetatie en slikgebieden zoals het Waddengebied.

Wat eet de goudplevier?

Het voedsel van goudplevieren bestaat hoofdzakelijk uit ongewervelde dieren zoals wormen, spinnen, insecten en zeepieren. Goudplevieren vinden hun prooi, die in of op de grond leven, visueel. Dit doen ze al lopend, waarna ze stoppen en naar de prooi pikken. Deze foerage techniek is specifiek voor plevieren.

Hoe herken je de goudplevier?

Goudplevieren hebben aan de bovenzijde een geelbruin verenkleed dat bedekt is met witte en zwarte vlekjes. In het zomerkleed is de buik, de hals en het gezicht zwart gekleurd, waar dan een witte band boven loopt. Het winterkleed laat deze zwarte delen niet zien. Het mannetje is iets feller gekleurd dan het vrouwtje.

Weetjes over de goudplevier

  1. Classificatie: Pluvialis (geslacht) – Kieviten en plevieren (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. De goudplevier lijkt veel op de zilverplevier. Je kunt de goudplevier herkennen door zijn geelbruine bovenzijde. Bij de zilverplevier is deze hoofdzakelijk grijs van kleur.