Kievit

 

kievit

Kievit (Vanellus vanellus)

Met zijn lichaamsgrootte van rond de 31 cm is een kievit iets groter dan een merel. Kieviten broeden ook in Nederland en daarnaast komen ze in grotere aantallen voor als wintergast en doortrekker.

Waar leeft de kievit?

Kieviten broeden in ons land en in veel andere delen van Noord- en Midden-Europa. Bij zachtere winters brengen veel kieviten die bij ons broeden ook de winterperiode bij ons door. Bij koudere winters trekt een deel naar Frankrijk en Engeland. Andere overwinteringsplekken zijn Italië, Frankrijk en Noord-Afrika. Het is afhankelijk van waar de kievit broedt, waar deze naar toe trekt om te overwinteren. Zo overwinteren bij ons bijvoorbeeld ook kieviten uit noordelijker gebieden en komen er ook veel trekvogels op bezoek.

Wat eet de kievit?

Het voedsel van kieviten bestaat hoofdzakelijk uit dierlijk voedsel zoals slakjes, spinnen en bovenal wormen. Deze lokken ze naar boven toe door met hun tenen te trappelen. Kieviten vinden hun prooi, die in of op de grond leven, visueel. Dit doen ze al lopend, waarna ze stoppen en naar de prooi pikken. Deze foerage techniek is specifiek voor plevieren.

Hoe herken je de kievit?

De bovenzijde van het verenkleed bij een kievit is zwart en is voorzien  van een groene of paarse glans. De onderzijde van het verenkleed is wit. In het zomerkleed hebben ze een zwarte borst en in het winterkleed is de borst bruin. Kenmerkend voor de kievit is de zwarte kuif op de kop. Kieviten hebben rode poten.

Weetjes over de kievit

  1. Classificatie: Vanellus (geslacht) – Kieviten en plevieren (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. De kievit is in Nederland een echte weidevogel, maar is ook op en rondom akkers te vinden.

kievit

 

kievit