Boomvalk

Boomvalk (Falco subbuteo)

boomvalk-Falco subbuteo

Met een lengte van zo'n 27 tot 35 cm zijn boomvalken gemiddeld iets kleiner dan de torenvalk. De spanwijdte is met 70 tot 85 cm echter iets groter. Boomvalken leven vaak in de omgeving van bosschages en langs bosranden. Tijdens het jagen zijn ze in staat om een hoge snelheid te bereiken en ze hebben zelfs de gierzwaluw op hun menu staan. Daarnaast eten ze ook kleine vogels, libellen en andere grote insecten. Ze vangen hun prooi in de vlucht, dit in tegenstelling tot het 'bidden' van de torenvalk. Rond de maanden augustus en september trekken ze naar tropisch Afrika om te overwinteren, waarna ze in april-mei weer terug komen om bij ons te komen broeden. In Nederland komen een kleine 1.000 broedparen voor.

  • Classificatie: Falco (geslacht) – valkachtigen (familie) – Falconiformes (orde) – vogels (klasse).

boomvalk-Falco subbuteo