Huiszwaluw

Huiszwaluw (Delichon urbicum)

Huiszwaluw (Delichon urbicum)

Met de witte onderzijde van het lichaam, zwarte bovenzijde en blauwe rugveren herken je de huiszwaluw direct. De staart is kort en gevorkt en in vergelijk met de boerenzwaluw is zijn vlucht meer fladderend. Een huiszwaluw wordt ongeveer 14 cm lang. Rond halverwege arriveren de eerste huiszwaluwen weer in ons land en op de Veluwezoom. Na te hebben overwintert in tropisch tot Zuid-Afrika komen ze hier broeden. Dat doen ze in vakkundig gekleide bolvormige nesten, die vaak tegen dakranden aanhangen. De meeste huiszwaluwen keren in augustus en september weer terug naar hun overwinteringsgebieden.

Leefomgeving van de huiszwaluw

Meestal in de nabijheid van bebouwing in dorpen en boerderijen. Hierbij hebben ze een voorkeur voor open landschappen.

Wat eet de huiszwaluw?

Foerageren vooral in de directe omgeving van het nest, het liefst in de buurt van water. Daar vangen ze grote hoeveelheden muggen en andere insecten tijdens het vliegen. Dit doen ze meestal op een grotere hoogte dan de boerenzwaluw.

Zang en roep van de huiszwaluw

Roep
De contactroep bestaat uit een zich herhalend nasaal prrrrt prrrrt. Indien er gevaar dreigt, laten ze een hoog en dalend tjii iirr horen.

Zang
De zang is continuzang die lang kan duren en bestaat uit lichte roepjes en rollertjes en komt kwetterend over.

Weetjes over de huiszwaluw

  • Classificatie: Delichon (geslacht) – Zwaluwen (familie) – zangvogels (orde) – vogels (klasse).
  • Tijdens het broedseizoen brengen ze 2 tot 3 legsels groot.