Gesnaveld klauwtjesmos

Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme)

Het gesnaveld klauwtjesmos is een zeer algemeen voorkomende mossoort. Met hun liggende stengels vormen ze vaak matten. De stengels kunnen een lengte bereiken van zo’n 10 cm en zijn plat met overlappende blaadjes. Gesnaveld klauwtjesmos is tweehuizig, wat betekent dat de vrouwelijke en mannelijke voortplantingsorganen niet op dezelfde maar op verschillende planten voorkomen. Kenmerkend is het lange gesnavelde operculum (deksel) die het cilindrische en gekromde sporenkapsel afsluit.

Het gesnaveld klauwtjesmos kent onderstaande variëteiten.
- Hangend klauwtjesmos, groeit vooral op stammen van de eik en de beuk.
- Kroezig klauwtjesmos, is zeldzaam en komt vooral voor op eiken.
- Zijdeklauwtjesmos, groeit vooral op de eik, vlier en wilg.
- Duinklauwtjesmos, komt vooral voor in kalkrijke duinen.
- Recht klauwtjesmos, komt algemeen voor op eiken.

Classificatie: Klauwtjesmossen (geslacht) – Hypnaceae (familie) –  Hypnales (Orde) – Bryopsida (klasse) – Mossen (stam) – Planten (Rijk).

Hoe herken je gesnaveld klauwtjesmos?