Stikke trui

Stikke Trui

Vanaf Rheden de Snippendaalseweg opkomend ligt, een eindje voorbij het wildrooster, aan de rechterzijde van de weg een gebiedje dat “De Stikke Trui” heet. Hier lag vroeger een zandafgraving, waar de bevolking van Rheden van oudsher gebruik van heeft gemaakt. Na de Tweede Wereld oorlog werd de zandafgraving grootschaliger gebruikt. De piek van de afgravingen lag in de jaren 70. Toe is er veel zand afgegraven ten behoeve van de aanleg van het Velper broekcircuit en de aanbouw van de wijk Presikhaaf. Het zand dat is afgegraven, is tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien) hier afgezet. Deze laag zand noemt men “dekzand”. De kwaliteit van het afgegraven zand was uitstekend en bevatte ook grind en leemlagen. Vooral voor de aanleg van wegen en fietspaden is dit zand een geliefd product omdat het een goede pakking geeft.

De groeve was zo’n 12 hectare groot en had wanden met een hoogte van 10 tot 30 meter. In 1982 liep de afgraafconcessie af en zijn de afgravingen stopgezet. Toen mocht de natuur weer zijn gang gaan. Door de afgravingen was het begin jaren 80 een unieke biotoop, die vooral in de beginperiode, veel insecten aantrok. Hierbij moet je denken aan boltorren, roofvliegen, snuitkevers en bladrollers. Uiteindelijk is de afgraving weer begroeid geraakt en weer, qua uitstraling, opgenomen in de oorspronkelijke omgeving.

De Stikke Trui lig niet op het landgoed zelf, maar net daarbuiten.