Flora en fauna

Flora en fauna van landgoed Biljoen

Landgoed Biljoen ligt op een unieke locatie in het overgangsgebied tussen de droge hoge stuwwallen en natte lage uiterwaarden van de IJssel. Direct onderaan de stuwwal liggen de vruchtbare akkers die door eeuwenlange potstalcultuur hun huidige karakter hebben gekregen. Zuidoostelijk van de spoorlijn komt, via het hoger gelegen Veluwemassief, ijzerrijk kwelwater uit de bodem. Deze unieke situatie zorgt ervoor dat er op landgoed een bijzondere flora en fauna voorkomt. Net als op landgoed beekhuizen komt op Biljoen de ijsvogel en de grote gele kwikstaart voor. Met een beetje geluk kun je de grote gele kwikstaart langs de oever van de Beekhuizerbeek zien fourageren de zoek naar waterdiertjes. Broeden doen ze in holtes of tussen de wortels van bomen. Andere vogels die je op Biljoen aan kunt treffen zijn onder andere de boomklever, roek, diverse spechtensoorten en watervogels in en rondom de vijvers.

Meerkoet

Meerkoet

Grote-bonte-specht-man

Grote-bonte-specht-man

Vleermuizen overwinteren bijvoorbeeld in de ijskelder en gebruiken de vijvers en de graslanden als jachtgebied. Gedurende de warmere periodes van het jaar gebruiken ze de lanen op het landgoed als oriëntatiepunt om van hun zomerverblijven naar de jachtgebieden op Biljoen te vliegen.

De vochtige plekken rondom de Beken en de vijvers zijn een geschikte leefomgeving voor de ringslang, waar ze hun voedsel, in de vorm van bijvoorbeeld kikkers vinden.

Ringslang (Natrix natrix)

Ringslang

Bruine kikker (Rana temporaria)

Bruine kikker

Op de schrale graslanden groeit de gulden sleutelbloem en In het voorjaar bloeit de pinksterbloem vaak uitbundig. Langs de akkerranden en bermen maak je een goede kans om zeldzame planten zoals de slofhak en de akkerleeuwenbek aan te treffen.