Eigenaren en bewoners

Eigenaren en bewoners van kasteel Biljoen

Vanaf 1531 tot op heden heeft kasteel Biljoen 18 verschillende eigenaren en/of bewoners gehad. Deze hebben allemaal hun eigen invloed op het kasteel en landgoed uitgeoefend, waarbij zij echter voorgaande aanlegperioden hebben gerespecteerd. Hierdoor is de kern van het kasteel en het landgoed in grote lijnen in tact gebleven. Hieronder een overzicht van de eigenaren en bewoners inclusief de bijbehorende periodes.

Karel van Egmond of Karel van Gelre. Leefde van 1467 tot 1538. Begon met de bouw van kasteel Biljoen in 1531 (Foto: Gelders Archief).

 

 • 1531-1535: Karel van Gelre.
 • 1535-1546: Roelof van Lennep, een krijgsman aan wie de hertog veel verplichtingen had.
 • 1546-1567: Carel van Lennep, is burgemeester en schepen van Arnhem geweest en is bijgezet in de Biljoense grafkelder in de Oude Jan.
 • 1567-1613 (?): Roelof van Lennep
 • 1613 (?)-1622: Johan van Lennep
 • 1622-1657: Cunera van Lennep
 • 1657-1661 (?): Johanna van Lennep
 • 1661 (?)-1692: Alexander van Spaen
  Tijdens de Hollandse Oorlog die begon in 1672 werd Nederland aangevallen door Frankrijk, Engeland en de bisdommen Münster en Keulen. In die tijd stond Alexander van Spaen aan het hoofd van 6.000 man troepen tegenover die van de bisschop van Münster. Velp raakte tijdens de inval door de Fransen ook bezet en In de nacht van 19 op 20 juni 1672 hebben Lodewijk 14e en zijn staf (o.a. maarschalk Turenne, kardinaal de Bouillon en de bisschop van Münster) op het kasteel gelogeerd.
 • 1692 (?)-1735: Friedrich Wihelm van Spaen
 • 1735-1764: Alexander Diederik van Spaen
 • 1764-1827: Johan Frederik Willem van Spaen
  J.F.W. van Spaen heeft de inval van de Fransen in Nederland in 1795 meegemaakt. Begin 1795 trokken Franse troepen Nederland binnen over de dichtgevroren rivieren. Op 19 januari 1795 riepen ze in het stadhuis van Amsterdam de Bataafse Republiek uit. Franse soldaten zijn ook in kasteel Biljoen ingekwartierd geweest. Hierbij hebben ze veel vernielingen en schade aangericht. J.F.W. van Spaen was ook eigenaar van de grond bij het huidige landgoed Beekhuizen. Een groot deel van zijn leven heeft hij besteed aan het omvormen van woeste gronden in dat gebied naar een prachtig landgoed. Zijn wens was om op beekhuizen begraven te worden. Aan die wens is uiteindelijk niet tegemoet gekomen. Hij is bijgezet in de grafkelder op Beekhuizen en later is zijn stoffelijk overschot overgebracht naar een grafkelder op de toen nieuwe begraafplaats aan de Reinaldstraat.
 • 1827-1848: Alexander Jacob van Spaen
  A.J. van Spaen was tot 1803 officier der infanterie in keizerlijke dienst. In 1848 overleed hij kinderloos tijdens de jacht op het terrein tussen de Keienberg en Pinkenberg.
 • 1848-1871: Johan Willem Frederik Carel van Hardenbroek.
  J.W.F.C. van Hardenbroek was een neef van Alexander Jacob van Spaen en heeft het kasteel niet zelf bewoond. Hij gebruikte het hoofdzakelijk voor de opslag van zijn grote verzameling van antieke voorwerpen, meubelen en curiositeiten. Deze verzameling was voor het publiek te bezichtigen en trok dan ook vele bezoekers. In 1867 verkocht hij Beekhuizen en Nederhagen aan Johan Heinrich Wilhelm Lüps.
 • 1872-1879: Johan Heinrich Wilhelm Lüps, een rijke Duitse industrieel.
 • 1880-1926: Johann Heinrich Lüps, was de oudste zoon van Johan Heinrich Wilhelm Lüps.
 • 1926-ca. 1978: Goswin Eduard Lüps.
 • Ca. 1978-2006: Johan H.W. Lüps.
 • 2009-heden: Gelders Landschap & Kasteelen.