Beken en vijvers

Beken en vijvers op landgoed Biljoen

Op het landgoed van kasteel Biljoen liggen twee vijvers. Naast kasteelvijver die rondom het kasteel ligt is er ook nog de Biljoense vijver die omstreeks 1787 werd uitgegraven. Nabij de Biljoense vijver stond voor die tijd een watermolen. Dat was een papiermolen met de naam ‘Watermolen bij Overhagen’. Vanwege het uitgraven van de Biljoense vijver is de papiermolen afgebroken.

Biljoense vijver

De Biljoense vijver wordt gevoed door het water uit de Rozendaalsebeek. De Rozendaalsebeek ontspringt bij kasteel Rozendaal en loopt via Rozendaal en Velp, vaak ondergronds, naar de Biljoense vijver. De Van Lennepsmolen aan de President Kennedylaan wordt ook aangedreven door de Rozendaalsebeek. Het water stroomt vanuit de Biljoense vijver verder door, via de gracht van Overhagen, richting de IJssel.

Kasteelvijver

Het water in de kasteelvijver komt uit de Beekhuizerbeek. De Beekhuizerbeek ontspringt in het kleigat op landgoed Beekhuizen. Via het landgoed loopt de Beekhuizerbeek parallel aan Den Bruijl en de Beekhuizenseweg richting kasteel Biljoen. Vanuit de kasteelvijver loopt de Beekhuizerbeek door richting Rheden waar deze in de IJssel uitmondt.

Foto links: kasteelvijver met water uit de Beekhuizerbeek.
Foto linksonder: Beekhuizerbeek.
Foto rechtsonder: Kasteelgracht met water uit de Beekhuizerbeek.

waterval kasteel biljoen

Water en watermolens

Op onderstaande kaart zie je aan de linkerzijde de loop van de Rozendaalse Beek, die de Biljoense vijver voedt. De beek aan de rechterzijde is de Beekhuizerbeek die het water voor de Kasteelvijver levert. De rode stippen zijn de locaties van voormalige watermolens en de groene stip is de locatie van de nog steeds werkende Van Lennepsmolen.

Rozendaalse Beek en Beekhuizerbeek

Bron van de kaart: Bekenstichting

Vanaf begin 1600 tot eind negentiende eeuw hebben er op het landgoed van Biljoen diverse molens gestaan, waaronder een koren-, papier en wasmolen. De wasmolen stond er omstreeks 1813 en was een van de eerste in zijn soort in Nederland. LEES HIER MEER OVER WATER EN WATERMOLENS.