Insprong en manchet

Insprong en manchet

In veel natuurgebieden en ook op landgoed Beekhuizen wordt het aanwezige wild soms een handje geholpen. Voorbeelden hiervan zijn het aanbrengen van insprongen en manchetten. Insprongen en manchetten worden aangebracht ten behoeve van hertachtigen zoals Edelhert, ree en damhert.

Insprong

Hertachtigen die buiten het (door mensen) gewenste leefgebied terecht zijn gekomen, hebben het soms moeilijk om, zonder problemen, in het leefgebied terug te komen. Om het de hertachtigen gemakkelijker te maken, worden er hertensprongen aangebracht. Hieronder een voorbeeld van een insprong op het landgoed Beekhuizen. Via de oplopende wand kunnen de herten gemakkelijk vanuit het ongewenste leefgebied naar het gewenste leefgebied komen.

Manchet

De randen van natuurgebieden, waar rood- en zwartwild voorkomt, zijn vaak voorzien van afrasteringen. Meestal zijn deze afrasteringen om wilde zwijnen (zwartwild) binnen het natuurgebied te houden. Hertachtigen (roodwild) kunnen vaak met gemak over deze afrasteringen heen spingen. Het gebeurt dan nogal eens dat ze met hun achterpoten aan de afrastering blijven hangen. Dit kan tot dodelijke verwondingen leiden. Om dit te voorkomen wordt er een rand met fijnmazig gaas aan de bovenzijde van de afrastering aangebracht. Hierdoor is de kans veel kleiner dat de herten zich verwonden. De rand met het fijnmazige gaas noemt men een manchet. De Vereniging het Edelhert heeft in Nederland al honderden kilometers manchet aan de afrasteringen aangebracht.

Voorbeeld van een manchet

Voorbeeld van een manchet