Helsberg

De Helsberg

De Helsberg is een stuwwalheuvel die ligt tussen de parkeerplaats bij de S-bocht en het Kleigat. De hoogte van de Helsberg is ruim 80 meter. De naam heeft de Helsberg te danken aan de veronderstelling dat deze heuvel in vroegere tijden een magische cq. heilige functie had. In de Keltische en Romeinse tijd werden bergen en hoge heuvels vaak als heilig beschouwd. In Nederland komen er verscheidene van dit soort heuvels voor, waaronder de Helsberg. De naam Helsberg is afgeleid van de godin Hella. In de Noordse Mythologie was Hella de godin van de onderwereld. Volgens de Mythologie wierp Odin, Hella naar de onderwereld en gaf haar zeggenschap over overledenen die een natuurlijke dood zijn gestorven. Hella zou een lichaam hebben gehad dat half zwart is en slechts half met vlees bedekt. Stel je eens voor dat enkele duizenden jaren geleden in deze omgeving mensen woonden die deze heuvel op deze wijze eer betoonden.