Flora en fauna van landgoed Beekhuizen

Flora en fauna van Landgoed Beekhuizen

Landgoed Beekhuizen en haar directe omgeving bestaat grotendeels uit loofbos met bomen zoals de beuk en zomereik. Kenmerkend voor het landgoed zijn de mooie lanen bestaande uit oude beukenbomen. Naast loofbos komen er ook naaldbomen voor zoals de douglas en larix. Dit samen met de aanwezigheid van de Beekhuizense beek en de vijver geeft het gebied een gevarieerd karakter, waar weer veel dieren van profiteren. Vanwege de beukenbomen is de vink natuurlijk een veel geziene gast en gedurende de winter wordt hij vergezeld door de keep. Je maakt een goede kans om, tijdens een wandeling, de grote bonte-, zwarte- en groen- specht te zien of te horen. De stromende Beekhuizensebeek is het leefgebied van de zeldzame grote gele kwikstaart en er broeden ook ijsvogels rondom het Beekhuizense water. Daarnaast maak je op rustige momenten een goede kans dat je een wild zwijn, ree of edelhert op je pad treft. In het bronbos, vlak bij de vijver, groeit het paarbladig goudveil samen met diverse mossoorten. De braam, adelaarsvaren, look-zonder-look en het vingerhoedskruid zijn daarbij voorbeelden van kenmerkende planten op het landgoed.

Heideveld en gaspeldoorn

Net buiten het landgoed, richting de Snippendaalseweg, ligt een heideveldje. Dit is een heel andere biotoop dan de bossen op het landgoed. Hier leven onder andere zandhagedissen, de gladde slang en hazelworm. Iets verderop richting de Snippendaalseweg komt veel gaspeldoorn voor. Deze voor Nederland zeldzame struik doet het hier goed. De gaspeldoorn is stekelig en bloeit vaak het hele jaar door, maar vooral vanaf januari t/m juni zijn de gele bloemen te zien.