De Roskam

Hotel De Roskam

Aan de Arnhemsestraatweg, de route tussen Arnhem en Zutphen, ligt hotel De Roskam. Op deze plek stond al in 1634 een herberg en in 1688 stond er een herberg met de naam ‘In het Nest’. Hier konden reizigers rusten en overnachten tijdens hun reis te voet of te paard. De weg tussen Arnhem en Zutphen was destijds ook een onderdeel van de route van de prinsen van Oranje. Die regelmatig reisden vanuit Den Haag naar hun jachtslot in Dieren. Misschien hebben ze ook wel in de herberg op deze locatie gebivakkeerd.

Het oude hotelgedeelte is ontworpen door Jos Th. J. Cuypers, in de typerende chaletstijl.

Vanwege de stopzetting van de hotelactiviteiten in begin 2020 is hotel De Roskam momenteel gesloten.