Bronbos

Bronbos

Aan de oostzijde, net voor de grote vijver, ligt een bijzonder bosgebiedje, namelijk een bronnenbos. Het bijzondere hieraan is dat dit stukje bos op een bron ligt. Het water uit die bron bevat veel zuurstof en voedsel en heeft een hoge PH-waarde (dus een lage zuurgraad). Hierdoor groeien er planten die je elders in het bos niet tegenkomt. In het bronnenbos groeien de zwarte els en de es. Bronnenbossen worden daarom ook wel elzenbronbos of essenbronbos genoemd. Naast planten zoals, bosbies, wijfjesvaren, look-zonder-look en paarbladig goudveil komen hier ook salamanders, de gewone pad, de bruine kikker, hazelworm en ringslang voor.