Boerderij het Klaphek en de Kamerdalseberg

Boerderij het Klaphek en de Kamerdalseberg

Onderaan de Kamerdalseberg ligt de in 1906 gebouwde ontginningsboerderij ‘Het Klaphek’. Een ontginningsboerderij is een boerderij van waaruit woeste gronden werden ontgonnen, dat wil zeggen de grond werd voor landbouw (akkerbouw) geschikt gemaakt. Op de Veluwe en de Veluwezoom lagen, in het verleden, veel woeste gronden met vooral  zandgronden en heidegebieden. Deze woeste gebieden zijn ontstaan gedurende de middeleeuwen. Door de steeds groter wordende bevolking was er in dien tijd ook meer behoefte aan akkergrond en hout ten behoeve van de woning- en scheepsbouw. Hierdoor is praktisch al het bos weggekapt en bleven uiteindelijk de woeste gronden over.

Om de grond te ontginnen was het nodig om de droge heide- en zandgronden vochtiger en vruchtbaarder te maken. De schapenmest die werd verkregen uit de potstalcultuur werd gebruikt om de grond te bemesten.  Daarbij zit er tegen de stuwwallen aan ook löss in de grond, wat de bodem vruchtbaar maakt.

Het klaphek

Boerderij Het Klaphek

Kamerdalseberg

De Kamerdalseberg is een oud heideontginningsgebied en daar ligt waarschijnlijk een link naar boerderij Het Klaphek. Het Klaphek is inmiddels een woonboerderij en particulier bezit, maar de grond is in eigendom van Natuurmonumenten.

De zuidelijke helling van de Kamerdalse berg heeft een halfronde vorm en loopt vrij stijl naar beneden. Vanwege deze vorm heeft deze helling, al van vroeger uit, de bijnaam ‘Het amfitheater’ meegekregen. Vanaf de top van deze helling had je vroeger een prachtig uitzicht over de IJssel en de uiterwaarden.