Vos

Jonge-vosjes, welpen

Vos (Vulpes vulpes)

De vos is een echte overlever die zich heeft aangepast aan de mens. De vos valt onder de familie van de hondachtigen (Canidae) en is in Nederland de enige vertegenwoordiger uit die groep. Vossen zijn vaak 's nachts actief en de meeste kans om ze tegen te komen is in de vroege ochtend of tegen de avondschemering. Een mannetjes vos noemt men een rekel en een vrouwtje een moervos.

Algemene informatie over de vos

De vos heeft een opvallende pluimstaart en roodbruine vacht, die qua kleur wel per individu kan variëren. De lengte (zonder staart) van een vos ligt ongeveer tussen de 58 en 85 cm en de staartlengte kan variëren tussen de 30 en 50 cm. Het gewicht ligt tussen de 5 en 10 kg en een vos wordt gemiddeld drie tot vier jaar oud. Ze kunnen wel 10 jaar oud worden, maar door de bejaging halen ze die leeftijd bijna nooit.

Vossen leven vaak in kleine groepjes van ongeveer zes individuen. De samenstelling van zo'n groepje bestaat uit een dominant mannetje en dominant vrouwtje. De andere groepsleden zijn vrouwtjes uit een vorig nest die meehelpen bij de opvoeding van de jongen.  De paring vindt bij vossen plaats gedurende de winter en omstreeks eind maart - begin april worden de jongen geboren. Het aantal jongen (welpen) ligt meestal tussen vier en zes, maar uitschieters tot boven de 10 komen ook voor. Na 10 maanden is een vos geslachtsrijp.

Leefomgeving van de vos

Vossen komen op verschillende plekken in Nederland voor. Het meest is de vos te vinden op de drogere zandgronden in het oosten van Nederland. De daar voorkomende afwisseling tussen bossen, houtwallen en weilanden trekt de vos aan. Ook in duinlandschappen komt de vos steeds vaker voor. Je kan de  vos ook tegenkomen in de nabijheid van menselijke bewoning, waarbij ze op zoek gaan in de tuinen naar iets eetbaars.

Wat eet de vos?

Het menu van de vos is erg gevarieerd en eet zowel dierlijk als plantaardig voedsel. De vos is dus een alleseter (omnivoor). Konijnen, muizen, slakken, kevers, wormen, bosbessen, noten en nog veel meer staat op het menu van de vos. Over het algemeen zijn het kleine tot middelgrote prooien. Het gebeurt dat een vos meer dood dan hij op dat moment nodig heeft. Een deel van de gedode prooi(en) wordt soms verstopt, maar de vos legt geen voedselvoorraden aan.

Vos (Vulpes vulpes)

Vos (Vulpes vulpes)

Weetjes over de vos

  1. Classificatie: Vulpes (geslacht) – Hondachtigen (familie) – Roofdieren (orde) – Zoogdieren (klasse)
  2. Vossen houden een territorium aan die ze markeren met hun urine en uitwerpselen. De uitwerpselen leggen ze dan vaak op een wat hogere plek, bijvoorbeeld op een dode boomstam. Hierdoor valt het extra op dat de vos daar aanwezig is geweest. De grootte van het territorium wordt bepaald door het voedselaanbod en de totaal aanwezige ruimte.
  3. Vossen graven meestal hun eigen hol, maar soms wordt ook een verlaten dassenhol gebruikt. De ingang heeft een diameter van ongeveer 20 cm en een vossenhol heeft vaak twee tot vier ingangen. De ingang van een vossenhol is, qua verhouding, hoger dan dat deze breed is. Bij de ingang van een dassenhol is het net andersom, want die is breder dan dat die hoog is.
  4. Het komt regelmatig voor dat een vossenhol ook door andere dieren bewoond wordt. Er wordt dan samengeleefd met bijvoorbeeld dassen, bunzings en steen uilen.
Vossen kunnen goed zwemmen en bijvoorbeeld een riviertje oversteken

Vossen kunnen goed zwemmen en bijvoorbeeld een riviertje oversteken

Wil je nog meer weten over de natuur in Nederland?

MAAK DAN EEN KEUS UIT ONDERSTAANDE ONDERWERPEN EN MAAK KENNIS MET UITGEBREIDE INFORMATIE EN VELE FOTO'S OVER DE NATUUR IN NEDERLAND EN HET LANDSCHAP VAN DE VELUWEZOOM.

zoogdieren
ongewervelden en insecten
planten
vogels
paddenstoelen en schimmels
veluwezoom
reptielen en amfibieen
bomen en struiken
evolutie