Boommarter

Boommarter (Martes martes)

Boommarter (Martes martes)

De boommarter in net zo groot als een steenmarter (gemiddeld een lichaamslengte van 45 cm en een pluimstaart van 25 cm). Net als bij steenmarters lijkt de grootte op een huiskat maar dan met kortere poten. De wijfjes zijn kleiner dan de mannetjes. De vachtkleur van de bovenzijde van het lichaam is donkerbruin en de onderzijde van het lichaam is gelig.Boommarters komen vooral in bosgebieden waar bomen met holtes voorkomen waar ze hun nesten in kunnen maken. 

Verschillen tussen een steenmarter en een boommarter

  • Neuskleur: is bij een boommarter donkerder dan bij een steenmarter.
  • Keelvlek: heeft bij de steenmarter een vorkachtige vorm en is opvallend wit. Bij de boom marter is de keelvlek onregelmatig van vorm en okergeel. Echter bij de steenmarters komen soms ook een gelige keelvlekken voor en bij boommarters wittige keelvlekken. 
  • Vachtkleur: bij de steenmarter is er veel contrast tussen de kleur van de bovenzijde en de onderzijde van het lichaam. Bij de boommarter is minder contrast en lijkt geheel meer bruinig van kleur.
  • Leefomgeving: boommarters meestal in het bos en soms in de buurt van bebouwing. Steenmarters meestal in de buurt bij bebouwing en soms in het bos.

Wat eet de boommarter?

Het menu van de boommarter lijkt veel op dat van de steenmarter. Dit zijn diverse soorten insecten, slakken, wormen, muizen, bessen en andere vruchten van bomen en struiken. Boommarters jagen het liefst in boomkruinen, maar ook op de grond. Hun pluimvormige staart gebruiken ze om evenwicht te houden bij het achtervolgen van hun prooi op de boomtakken. De boommarter is zelfs in staat om eekhoorns te achtervolgen en te vangen. Zij zijn de enige soort die dat kan. Ze doen dit echter niet vaak vanwege de vele energie die dat kost.

Weetjes over de boommarter

  • Classificatie: Martes (geslacht) – Marterachtigen (familie) – Roofdieren (orde) – Zoogdieren (klasse)
  • Boommarters leven en jagen meestal in de schemering en ’s nachts, dus je ziet ze niet vaak. Gedurende de zomer willen ze ook wel overdag actief zijn. Vaak gaat hen dan om een vrouwtje samen met haar jongen.
  • In de paartijd maken boommarters het geluid van krolse katten.
  • Boommarters kunnen ongeveer 10 jaar oud worden.

Boommarter-(Martes-martes)