Zwarte stern

zwarte stern

Zwarte stern (Chlidonias niger)

De zwarte stern broedt ook in Nederland en dat doen ze meestal in moerasachtige gebieden waar ze hun nest bouwen op de drijvende vegetatie. Zwarte sternen worden ongeveer 25 cm groot, dit met een spanwijdte van zo’n 60 cm. Het aantal doortrekkers is aanzienlijk groter dan het aantal broedende vogels.

Waar leeft de zwarte stern?

De zwarte stern kom je bij ons tegen in moerasachtige gebieden en ondiepe andere wateren. Wat belangrijk is dat er voldoende drijvende vegetatie aanwezig is waarop ze hun nest kunnen bouwen. Na het broedseizoen vertrekken ze naar West-Afrika om te overwinteren.

Wat eet de zwarte stern?

Het voedsel van de zwarte stern bestaat hoofdzakelijk uit kleine visjes, amfibieën, insecten en andere ongewervelde diertjes. Vaak vangen zwarte sternen hun prooi door te bidden en de prooi te pakken vlak bij het wateroppervlak. Daarnaast scheren ze ook over het water op zoek naar voedsel, net als een zwaluw.

Hoe herken je de zwarte stern?

De zwarte stern heeft een donkergrijs verenkleed. Dit gecombineerd met lichtgrijze ondervleugels en witte onderstaartdekveren. De snavel is zwart en de poten zijn roodbruin van kleur. In het winterkleed zijn ze lichter gekleurd en hebben ze een zwarte vlek op de zijborst.

Weetjes over de zwarte stern

  1. Classificatie: Chlidonias (geslacht) – Meeuwen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. Het aantal broedpopulaties in Europa is de laatste jaren sterk teruggelopen.