Wulp

 

wulp

Wulp (Numenius arquata)

Met een lichaamsgrootte van rond de 55 cm is de wulp ongeveer net zo groot als een zilvermeeuw. De wulp broed ook in Nederland. Echter door het vele maaien, de verdroging en de bemesting van de weidegebieden lopen hun aantallen sterk terug. Ze staan dan ook op de rode lijst. Wulpen komen qua aantallen veel vaker voor als wintergast of doortrekker.

Waar leeft de wulp?

Wulpen broeden op veel plekken in Europa, maar het meest in Noord- en Noordoost-Europa. Dit meestal, meer in het binnenland, in graslandgebieden, heide- en veengebieden en gemaaide rietlanden. Overwinteren doen ze in Europa langs de kusten van Nederland en Engeland en ten zuiden daarvan. Een deel van de wulpen trekt door naar Afrika om te overwinteren.

Wat eet de wulp?

Het voedsel van wulpen bestaat hoofdzakelijk uit dierlijk voedsel zoals: schelpdieren, wormen, mosselen, insecten, kreeftachten en kleine vissen. Naast dit dierlijke voedsel eten wulpen ook soms plantaardig voedsel, zoals bessen en zaden. Vanwege hun langere snavel verzamelen de vrouwtjes hun voedsel vaker in wadachtige gebieden en de mannetjes op graslanden.

Hoe herken je de wulp?

Wulpen hebben een grijsbruin verenkleed die voorzien is van donkere strepen en vlekken. De lange en dunne snavel is naar beneden gebogen. De poten zijn lang en licht van kleur.

Weetjes over de wulp

  1. Classificatie: Numenius (geslacht) – Strandlopers en snippen(familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. De wulp lijkt sterk op de regenwulp. Je kunt ze onderscheiden doordat bij de regenwulp de snavel niet over de gehele lengte is gebogen maar alleen aan het uiteinde. Daarnaast heeft de regenwulp donkere strepen over de kop lopen.

wulp