Watersnip

watersnip

Watersnip (Gallinago gallinago)

Met zijn lichaamsgrootte van ongeveer 26 cm heeft een watersnip ongeveer dezelfde grootte als een merel. De laatste jaren is het aantal broedparen in Nederland sterk teruggelopen en het merendeel van de watersnippen in Nederland zijn dan ook wintergasten en doortrekkers.

Waar leeft de watersnip?

Watersnippen broeden in Nederland, Engeland, Ierland, de Scandinavische landen en Noordoost Europa. Bij ons komen ze als standvogel, wintergast en doortrekker voor, waarbij het aantal broedvogels gering is. Bij ons broeden ze op de vochtige graslanden en in gemaaide rietvelden.

Wat eet de watersnip?

Het voedsel van de watersnip bestaat grotendeels uit ongewervelde diertjes, zoals slakken, spinnen, wormen en kreeftachtigen. Naast dit dierlijke voedsel eten ze soms ook zaden.

Hoe herken je de watersnip?

De watersnip heeft een bruin verenkleed met zwarte vlekken, waarbij over de rug een aantal lichte lengtestrepen lopen. Het verenkleed heeft naar beneden toe een lichtere kleur tot uiteindelijk wit aan de onderzijde. Watersnippen hebben een lange rechte snavel die aan de puntzijde donkerder van kleur is dan aan de basis.

Weetjes over de watersnip

  1. Classificatie: Gallinago (geslacht) – Strandlopers en snippen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. In het voorjaar vertoont de watersnip een kenmerkende baltsvlucht. Dan vliegt de watersnip met gespreide staartveren stijl naar beneden, waardoor deze gaan trillen en het geluid van een blatende geit laten horen.