Veldleeuwerik

Veldleeuwerik (Alauda arvensis)

Veldleeuwerik (Alauda arvensis)

Leefomgeving van de veldleeuwerik

In Nederland en op de Veluwezoom komt de veldleeuwerik voor in open weide- akker- en heidegebieden. Hierbij geldt: hoe opener het gebied, des te prettiger de veldleeuwerik dat vindt.  De veldleeuwerik is een trekvogels die overwinteren in Engeland en Frankrijk. Bij zachte winters blijven sommige veldleeuweriken ook wel hier. De veldleeuwerik wordt zo’n 17 cm groot.

Wat eet de veldleeuwerik?

Gedurende de lente en zomer eet de veldleeuwerik voornamelijk insecten. Tijdens de herfst en winter ook zaden.

Zang en roep van de veldleeuwerik

Roep
De veldleeuwerik laat tijdens het opvliegen en de vlucht een rollend tsjirrup horen.

Zang
De zang is langdurend en opgebouwd uit klein aantal motieven die vaak en snel herhaald worden. Het karakter van de zang is uitbundig en enigszins monotoon.

Weetjes over de veldleeuwerik

  • Classificatie: Alauda (geslacht) – leeuweriken (familie) – zangvogels (orde) – vogels (klasse).
  • Veldleeuweriken broeden op de grond. Als je een in de lucht ‘hangende’ en zingende leeuwerik observeert en wacht tot hij daalt naar de grond, kan je de broedplek lokaliseren. Het aantal legsels per jaar bedraagt 2 tot 3.
  • Het aantal veldleeuweriken is dat laatste 50 jaar met wel meer dan 90% afgenomen. De intensieve landbouw en de verruiging van hun leefgebieden zijn daarvan de oorzaak.

Veldleeuwerik (Alauda arvensis)