Tureluur

tureluur

Tureluur (Tringa totanus)

Met zijn lichaamsgrootte van rond de 28 cm is de tureluur ongeveer net zo groot als een merel, al staat de tureluur wel hoger op zijn poten. Tureluurs komen in Nederland voor als broedvogel, wintergast en doortrekker. De tureluur staat inmiddels op de rode lijst. Dit vanwege de problemen die ze ondervinden bij het broeden op de Nederlandse weidegebieden.

Waar leeft de tureluur?

De tureluur broedt in Nederland, Engeland, Ierland, IJsland, de Scandinavische landen en grote delen van Oost-Europa. Het is een echte weidevogel die steeds meer problemen ondervindt door het vroege maaien, het ontwateren en bemesten van de weidegebieden. Tijdens de broedtijd komen ze vooral in de weidegebieden van West- en Noord-Nederland voor. Buiten de broedtijd is de tureluur veel in gebieden zoals de Waddenzee te vinden. Naast het Waddengebied overwinteren tureluurs ook langs de kusten van West- en Zuid-Europa en West-Afrika.

Wat eet de tureluur?

Het voedsel van de tureluur bestaat hoofdzakelijk uit slakjes, kreeftjes, mosselachtigen en kleine visjes. Tijdens de broedtijd eten ze vooral vooral ongewervelde diertjes.

Hoe herken je de tureluur?

Het verenkleed van de tureluur is aan de bovenzijde donkerbruin en voorzien van donkere vlekken. De onderzijde is wittig en ook voorzien van donkere vlekken. De stuit en de achterkant van de vleugels zijn wit. De snavel is oranjerood van kleur en heeft een donkere punt. De poten zij helder oranjerood. Het mannetje en het vrouwtje lijken veel op elkaar. Het mannetje kun je herkennen door zijn zwaardere tekening en de donkerder kleur.

Weetjes over de tureluur

  1. Classificatie: Tringa (geslacht) – Strandlopers en snippen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. Vaak zoekt een tureluur een paal of ander object in een weiland op om die als uitkijkpost te gebruiken. Je kunt ze dan vaak prachtig fotograferen.

tureluur