Tuinfluiter

Tuinfluiter (Sylvia borin)

Tuinfluiter (Sylvia borin)

De tuinfluiter is een algemene trekvogel die ook op de Veluwezoom broed. Ongeveer half april komen ze bij ons aan en omstreeks september vertrekken ze naar tropisch Afrika om te overwinteren. Ze zitten vaak goed verstopt in het struikgewas, maar door hun zang verraden ze zich vaak. Een tuinfluiter wordt ongeveer 14 cm groot.

Leefomgeving van de tuinfluiter

De tuinfluiter komt voor in bossen en parken waar voldoende struiken en bomen aanwezig zijn. Ze hebben een voorkeur voor plekken waar het bos overgaat in open plekken.

Wat eet de tuinfluiter?

Insecten en bladluizen die ze vinden tussen de struiken. Buiten het broedseizoen eten ze ook wel vruchten.

Zang en roep van de tuinfluiter

Roep
De roep van de tuinfluiter bestaat uit een versneld vik, vik vik ……. Deze wordt gebruikt als contact en bij alarm. Hoe groter het alarm hoe sneller deze roep gaat.

Zang
De zang lijkt op een snelle merel en kan wel 5 tot 15 seconden aanhouden. De zang van de tuinfluiter lijkt ook wel op die van de zwartkop, waar die aan verwant is. De klankwarmte van de tuinfluiter is groter dan die van de zwartkop en komt dichter bij de merel. Daarnaast is de lengte van de zang bij de tuinfluiter langer.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst:

Broedpopulatie: 80.000-140.000 (2018-2020)

Geschat max. winter:

Geschat max. doortrek: 2000-10.000 (2008-2012)

De informatie over bovenstaande trends is afkomstig van Sovon. Op Sovon.nl zijn meer trends te vinden.

Vogeltrek

Broedgebieden: Nederland, West-, Midden-, Noord-, Zuid- (tot aan Noord-Spanje en Italië)- en Oost-Europa

Overwinteringsgebieden: tropisch Afrika

Voorjaarstrek: april

Najaarstrek: augustus en september

Verspreiding van de tuinfluiter, broedvogels

tuinfluiter-broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Weergegeven is de relatieve dichtheid per vierkante kilometer.

De informatie over bovenstaande trends is afkomstig van Sovon. Op Sovon.nl zijn meer trends te vinden.

Verspreiding van de tuinfluiter, niet broedvogels september

tuinfluiter-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Per atlasblok van 5x5 km wordt een schatting van de aanwezige aantallen gegeven.

De informatie over bovenstaande trends is afkomstig van Sovon. Op Sovon.nl zijn meer trends te vinden.

Wanneer komt de tuinfluiter het meest bij ons voor?

tuinfluiter-aanwezigheid

Deze gegevens zijn gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Voor elke maand is een indicatie gegeven van de relatieve talrijkheid.

De informatie over bovenstaande trends is afkomstig van Sovon. Op Sovon.nl zijn meer trends te vinden.

Weetjes over de tuinfluiter

  1. Classificatie: Sylvia (geslacht) – zangers (familie) – zangvogels (orde) – vogels (klasse).
  2. Tuinfluiters brengen 1 tot 2 legsels per jaar groot.
  3. Bij de tuinfluiter bestaat er geen verschil tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is gelijk.