Sperwer

Sperwer (Accipiter nisus)

Sperwer-op-mos-(Accipiter-nisus)

De sperwer heeft een gemiddelde lengte van ongeveer 35 cm en is daarmee wat groter dan een duif. Het vrouwtje is een stuk groter dan het mannetje en heeft bruingrijze dwarsstrepen op de borst. Bij het mannetje zijn deze dwarsstrepen roodbruin. De sperwer wordt nogal eens verward met de havik, maar de sperwer is duidelijk een stuk kleiner. Sperwers hebben stompe vleugels met een relatief groot oppervlak. Gevarieerde landschappen waar bomen, weilanden en akkers elkaar afwisselen zijn geliefde leefgebieden van sperwers. Tegenwoordig kom je sperwers ook tegen in menselijke omgevingen zoals dorpen en steden.

Scherend over struiken, heggen en bosschages overvalt de sperwer zijn prooi die bijna geheel uit kleine vogels bestaat, zoals: mussen, vinken, mezen en merels. De prooi wordt daarbij aangeslagen in de lucht of op de grond. Naast de jacht vanuit de vlucht overvalt de sperwer zijn prooi ook vanuit de dekking. Het geluid dat sperwers maken, klinkt als kieuw-kieuw-kieuw.

  • Classificatie: Accipiter (geslacht) – havikachtigen (familie) – Accipitriformes (orde) – vogels (klasse).

 

Sperwer-in-de-vlucht-(Accipiter-nisus)