Rosse grutto

rosse grutto

Rosse grutto (Limosa lapponica)

Met zijn lichaamsgrootte van rond de 40 cm is de rosse grutto ongeveer net zo groot als een kokmeeuw. Rosse grutto’s broeden niet in Nederland, maar komen bij ons voor als wintergast en vooral als doortrekker.

Waar leeft de rosse grutto?

Broeden doen rosse grutto’s op de struiktoendra’s van het hoge noorden van Europa en Oost-Europa. Bij ons komen ze vooral als doortrekker voor, maar ze overwinteren bij ons en ook op andere plekken langs de Europese kusten. In Nederland komen ze vooral voor in het Waddengebied waar ze, tijdens eb, op zoek gaan naar voedsel op de, bij voorkeur, zanderige wadplaten.

Wat eet de rosse grutto?

Het voedsel van de rosse grutto bestaat in het waddengebied vooral uit zeepieren, zagers, tweekleppigen en kreeftachtigen. Tijdens het broedseizoen in het hoge noorden eten ze vooral insecten, slakken, wormen en soms ook plantaardig voedsel.

Hoe herken je de rosse grutto?

Het verenkleed van de rosse grutto is aan de bovenzijde grijsbruin van kleur en is bedekt met zwarte vlekken. In het zomerkleed is een deel van de kop en de onderzijde van het lichaam oranje-rozig van kleur. In het winterkleed is de buikzijde wit en de borst en kop beigeachtig van kleur. De snavel is lang en recht en is oranje-gelig van kleur met een donkere punt. De poten zijn donker van kleur.

Weetjes over de rosse grutto

  1. Classificatie: Limosa (geslacht) – Strandlopers en snippen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. De rosse grutto lijkt veel op de grutto. De rosse grutto heeft echter kortere poten en de staart is voorzien van een donkere bandering.