Rietgors

rietgros-man-zomerkleed

Rietgros man in zomerkleed

Rietgors (Emberiza schoeniclus)

Een rietgors heeft een grootte van gemiddeld 14 tot 15 cm en is daarmee ongeveer net zo groot als een huismus en vink. De rietgors is misschien we de bekendste gorzensoort in Nederland en ze komen bij ons dan ook voor als broedvogel, overwinteraar en doortrekker. De meeste rietgorzen die bij ons broeden overwinteren in het zuiden, maar sommigen blijven ze ook hier tijdens de winter.

Waar leeft de rietgors?

Rietgorzen komen voor in verschillende landschappen. Voorbeelden zijn moerasachtige gebieden, kwelders, natte heidegebieden en wateren die zijn omgeven door rietvelden. Het aanwezig zijn van riet is voor de meeste rietgorzen een voorwaarde een plek als leefgebied te kiezen.

Wat eet de rietgors?

Rietgorzen eten vooral rietzaden en tijdens het broedseizoen schakelen ze over naar ongewervelde diertjes, zoals libellen, eendagsvliegen, langpootmuggen en spinnen. Dit om hun jongen van eiwitrijk voedsel te kunnen voorzien.

Hoe herken je de rietgors?

Bij rietgorzen heeft het mannetje een zwarte kop en bef, gecombineerd met een witte halsband en witte snorstreep. De onderzijde van rietgorzen is vaalwit van kleur.

Bij de geelgors bestaat er een verschil tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is verschillend. Het vrouwtje is minder opvallend met een bruine bovenzijde die is voorzien van donkere en lichte strepen.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst:

Broedpopulatie: 60.000-110.000 (2013-2015)

Geschat max. winter: 20.000-40.000 (2013-2015)

Geschat max. doortrek: 10.000-50.000 (2008-2012)

Bron: Sovon.nl

Vogeltrek

Broedgebieden: Nederland, Midden-, West-, Noord- en Oost-Europa

Overwinteringsgebieden: Midden-, West- en Zuid-Europa, maar wat minder in centraal Europa

Voorjaarstrek: eind februari-half april

Najaarstrek: half september-half november

Verspreiding van de rietgors, broedvogels

rietgors-broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Weergegeven is de relatieve dichtheid per vierkante kilometer.

Bron: Sovon.nl

Verspreiding van de rietgors, niet broedvogels winter

rietgors-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Weergegeven is de relatieve dichtheid per vierkante kilometer.

Wanneer komt de rietgors het meest bij ons voor?

rietgors-aanwezigheid

Deze gegevens zijn gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Voor elke maand is een indicatie gegeven van de relatieve talrijkheid.

Bron: Sovon.nl

  1. Classificatie: Emberiza (geslacht) – Gorzen (familie) – Zangvogels  (orde) – Vogels (klasse).
  2. Een nest bouwen doen rietgorzen het liefst in laag struikgewas, waar ze twee of drie nesten met jongen grootbrengen.
rietgors-vrouw

Rietgors vrouw