Reuzenstern

reuzenstern

Reuzenstern (Hydroprogne caspia)

De kans is niet zo groot dat je in Nederland een reuzenstern te zien krijgt. Een klein aantal reuzensterns doet Nederland aan tijdens hun trek van hun broedgebieden in Zweden en Finland naar de overwinteringsgebieden in West-Afrika. Een reuzenstern wordt ongeveer 50 tot 55 cm groot, dit met een spanwijdte van zo’n 130 tot 140 cm. Qua grootte kun je de reuzenstern vergelijken met een zilvermeeuw. Het is de grootste stern soort die in Europa voorkomt.

Waar leeft de reuzenstern?

Het leefgebied van reuzensterns bestaat voornamelijk uit kustgebieden en de grotere meren. Broeden doen ze in Finland en Zweden, waarna ze overwinteren in West-Afrika.

Wat eet de reuzenstern?

Het hoofdvoedsel van grote sterns bestaat uit vis. Dit wordt ook wel aangevuld met eieren en jonge vogels.

Hoe herken je de reuzenstern?

De grote stern heeft een witte onderzijde en lichtgrijze bovenzijde. De kop is voorzien van een zwarte kap en een forse rode snavel. De poten van de grote stern zijn zwart.

Weetjes over de reuzenstern

  1. Classificatie: Hydroprogne (geslacht) – Meeuwen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse)
  2. Qua grootte kun je de reuzenstern vergelijken met een zilvermeeuw. Het is de grootste stern soort die in Europa voorkomt.